Credendo – Short-Term EU Risks

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Credendo  Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. (predtým známa ako KUPEG) sa zaoberá predovšetkým krátkodobým úverovým poistením a ako špecialista na strednú a východnú Európu kryje najmä obchodné transakcie v rámci Českej republiky, Slovenska a Poľska.

Od roku 2016 je úverová poisťovňa Credendo  Short-Term EU Risks priamou dcérskou spoločnosťou poisťovne Credendo  Export Credit Agency, ktorá poskytuje odborné služby klientom vyvážajúcim svoj tovar na rozvojové trhy po celom svete. V decembri 2012 Credendo  Short-Term EU Risks otvorila pobočku v Bratislave, aby zabezpečila servis pre vzrastajúci počet slovenských klientov. V januári 2015 nasledovalo otvorenie pobočky v poľskej Varšave.

Credendo  Short-Term EU Risks ponúka tento základný produkt:

 • Celoobratové úverové poistenie

Credendo  Short-Term EU Risks sa sústredí na dlhodobú spoluprácu s klientmi založenú na detailnom a vysoko individuálnom prístupe a poskytovaním konkrétnych riešení priamo na mieru.

Vedenie společnosti

Supervisory Board

Dirk TERWEDUWE

Chairman

Ronny MATTON

Member

Frank VANWINGH

Member

Management

Stefaan Van Boxstael, predseda predstavenstva, je zodpovedný za:

 • Reinsurance

 

 

 

Christoph Witte,  generálny riaditeľ a člen predstavenstva, je zodpovedný za:

 • Obchod
 • Financie

 

 

Jan Kovačič, člen predstavenstva, je zodpovedný za:

 • Underwriting
 • Risk Management & Actuary
 • Policy Management
 • HR & Offce Management
 • Poistenie záruk

Martin Fritz, člen predstavenstva, je zodpovedný za:

 • Likvidáciu a vymáhanie
 • Právo a Compliance
 • IT
 • Interný Audit

Identifikačné údaje

Credendo  Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika
T +420 261 097 575
E info-ste-sk@credendo.com

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, Česká republika
Pobočka  Václavské nám. 42, Prague 1, Czech Republic
 Číslo účtu: 35-2147420287/0100

 • Spoločnosť zapísaná:

v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 9958

Výpis z obchodného registra

 • Výbor pro audit:

V souladu s § 44b zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů plní funkci Výboru pro audit ve společnosti Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. dozorčí rada. Předsedou dozorčí rady je Dirk Terweduwe, dalšími členy jsou Frank Vanwingh, Ronny Matton a Nabil Jijakli.

DOKUMENTÁCIA

Čtvrtletní zpráva 3/2020
Stiahnuť
Čtvrtletní zpráva 2/2020
Stiahnuť
Výroční zpráva 2019
Stiahnuť
PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O SOLVENTNOSTI A FINANČNÍ SITUACI 2019 – DOPAD PANDEMIE COVID-19
Stiahnuť
ZPRÁVA O SOLVENTNOSTI A FINANČNÍ SITUACI 2019
Stiahnuť
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2019
Stiahnuť
Čtvrtletní zpráva 3/2019
Stiahnuť
Čtvrtletní zpráva 2/2019
Stiahnuť
Výroční zpráva 2018
Stiahnuť
Zásady ochrany osobních údajov Credendo
Stiahnuť
Výroční zpráva 2017
Stiahnuť
Tender documentation, auditor
Stiahnuť
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2018
Stiahnuť
ZPRÁVA O SOLVENTNOSTI A FINANČNÍ SITUACI 2018
Stiahnuť
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2017
Stiahnuť
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2016
Stiahnuť
Výroční zpráva 2016
Stiahnuť
Čtvrtletní zpráva 3/2017
Stiahnuť
Čtvrtletní zpráva 2/2017
Stiahnuť
Čtvrtletní zpráva 1/2017
Stiahnuť
Current Results, quarter (2010-2016)
Stiahnuť
Annual Report 2015
Stiahnuť
Annual Report 2014
Stiahnuť
Výroční zprávy (2005-2013)
Stiahnuť

Naše kancelárie

Česká republika: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9958

IČ: 27245322 – IBAN CZ84 0100 0000 3521 4742 0287 – BIC KOMBCZPPXXX

Address

Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Poľsko: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000535614

NIP: 1080018645 – IBAN PL 54 1050 1025 1000 0090 3050 9385 – BIC INGBPLPW

Address

GBC Gdański Business Center II, budynek D, Ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, Rzeczpospolita Polska

Slovensko: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom

Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 9958, IČ: 27245322, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom

Credendo – Short-term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Po, vložka 2160/B

IČO: 47243953 – IBAN SK32 1100 0000 0026 2722 5528 – BIC TATRSKBX

Address

Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Prosím aktualizujte svoj prehliadač.

Používate staršiu verziu prehliadača. Prosím aktualizujte ho, aby ste mali prístup na naše stránky, kde nájdete všetky naše riešenia vrátane hodnotenia rizikovosti krajín z celého sveta.

Aktualizovať