O nás

Kto sme?

Credendo je európska skupina úverových poisťovní, ktorá je aktívna vo všetkých segmentoch úverového poistenia a svojim klientom naprieč celým kontinentom ponúka široký sortiment produktov, ktoré kryjú obchodné a politické riziká po celom svete.

Vízia

Sme popredným partnerom v oblasti krytia rizík spojených s obchodnými transakciami a investíciami v reálnej ekonomike a uľahčujeme financovaní týchto transakcií.

Naše poslanie

Naším poslaním je podporovať obchodné vzťahy. Poskytujeme individuálne riešenia v oblasti poistenia, zaistenia, poistenia záruk a financovania spojené s domácimi aj medzinárodnými obchodnými transakciami alebo investíciami v zahraničí. Chránime spoločnosti, banky a poisťovne proti politickým rizikám a uľahčujeme financovanie týchto transakcií.

Turning uncertainties into opportunities.

Naše hodnoty

Ako poskytovateľ poistenia rozumieme rizikám a ich odlišným podobám. Due diligence je štandardom, ale my ideme ďalej. Ako vyzerá náš prístup?

Klient je na prvom mieste

Spokojnosť klienta je pre nás na prvom mieste. Počúvame, ponúkame riešenie na mieru, sme vždy k dispozícii, vysvetľujeme svoje rozhodnutia a poskytujeme prvotriedny zákaznícky servis. Naši zamestnanci prichádzajú so šikovnými riešeniami v reakcii na konkrétne podnikateľské potreby alebo komplexné rizikové situácie.

Dodáme vám riešenie na mieru.

Rešpekt

Rešpektujeme svojich klientov, zamestnancov, akcionárov a ďalšie osoby, ktoré svojou činnosťou ovplyvňujeme, rešpektujeme spoločnosť a životné prostredie. So zaujatím vystupujeme proti akejkoľvek forme diskriminácie. Ku každému sa správame spravodlivo a čestne. Vždy sa snažíme konať správne a podľa štandardov etického chovania.

Môžete nám veriť.

Spoľahlivosť

Naším cieľom je byť vo svojom odbore expertmi na podnikanie a riziká. Usilujeme sa o efektivitu činností, ktorá podporuje vzťahy s klientmi. Na svoje činnosti pozeráme z dlhodobého hľadiska, ktoré presahuje cyklický prístup, a usilujeme sa o udržateľné finančné výsledky.

Môžete sa na nás spoľahnúť.

 

História skupiny Credendo Group

1921 Belgický minister hospodárstva zriaďuje Delcredere Comitee, aby zabezpečila belgické exportné transakcie.
1939 Delcredere Comitee sa transformuje na nezávislý verejný finančný orgán so štátnou zárukou. Je premenovaná na Nationale Delcrederedienst | Office national du ducroire, skrátene Delcredere | Ducroire, dnes známa ako Credendo – Export Credit Agency.
1949 Credendo – Export Credit Agency je oprávnená na krytie dovozov.
1956 Poistné krytie je rozšírené o komerčné riziká.
1962 Credendo – Export Credit Agency získava oprávnenie k spoluúčasti na finančných operáciách, ktoré poisťuje.
1964 Je možné poisťovať určité transakcie priamo pre Belgicko.
1970 Krytie je rozšírené tak, aby zahŕňalo aj politické riziká spojené s priamymi belgickými investíciami v zahraniční.
1991 Rozsah činnosti sa rozširuje tak, aby pokrýval medzinárodné ekonomické translácie v širšom slova zmysle.
1996 Sú zahájené trhovo Market Window aktivity, ktoré umožňujú Credendo – Export Credit Agency aj krytie rizík reprezentujúcich belgické záujmy len v malej miere.
2004

Credendo – Export Credit Agency zakladá spoločnosť s ručením obmedzeným, Credendo – Short-Term Non-EU Risks (predtým známa ako Credimundi), aby zabezpečila plynulosť svojich služieb pre európske podniky. Táto spoločnosť poisťuje politické a komerčné riziká bežných obchodných transakcií.

Credendo – Export Credit Agency kupuje 26 % podiel v spoločnosti Credendo - Excess & Surety (predtým známa ako Trade Credit), belgickej súkromnej úverovej poisťovni, ktorá sa špecializuje na excess of loss a top up cover.

2005 Na trh sú uvedené forfaitingové produkty. Credendo – Export Credit Agency kupuje pohľadávky exportérov za ich zahraničnými odberateľmi a poskytuje finančné prostriedky.
2006

Credendo – Export Credit Agency kupuje 50 % podiel v rakúskej poisťovni Credendo – Single Risk (predtým známa ako Garant) spolu s poprednou ruskou poisťovňou Ingosstrakh.

Credendo – Export Credit Agency ponúka svoje produkty finančných záruk pre bankové pôžičky.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otvára pobočku vo Veľkej Británii.

2007

Credendo – Export Credit Agency získava svoj prvý rating Standard & Poor´s.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks kupuje 34 % podiel v spoločnosti Credendo – Short-Term EU Risks (predtým známa ako KUPEG), lídra českého trhu v oblasti krátkodobého úverového poistenia.

2008 Credendo – Short-Term Non-EU Risks otvára pobočku vo Francúzsku.
2009

Credendo – Export Credit Agency zakladá ruskú akciovú spoločnosť Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance (predtým známa ako INGO-ONDD). Credendo –Ingosstrakh Credit Insurance sa špecializuje na krytie úverových rizík spojených s domácimi a medzinárodnými transakciami na ruskom trhu a na trhu krajín SNS.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks zvyšuje svoj podiel v spoločnosti Credendo – Short-Term EU Risks z 33 na 67 %.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otvára pobočku v Nemecku.

2010

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svoj podiel v Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance na 67 %.

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svoj podiel v Credendo – Single Risk z 50 na 83 %.

2011 Credendo – Single Risk získava svoj prvý rating od A.M. Best.
2012

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svoj podiel v Credendo – Excess & Surety z 26 na 55 %.

Credendo – Single Risk získava svoj prvý rating od Fitch.

2013

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svoj podiel v Credendo – Single Risk z 83 na 96 %.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otvára pobočku v Taliansku.

Pokračuje konsolidácia skupiny ako skupiny Credendo Group, ktorá kladie dôraz na spoločné hodnoty a spoločný prístup a na silu svojich spoločností.

2015

Credendo – Export Credit Agency sa stáva jediným akcionárom spoločnosti Credendo – Excess & Surety.

Credendo – Short-Term EU Risks otvára pobočku v Poľsku.

2016 Credendo – Export Credit Agency sa stáva jediným akcionárom v spoločnosti Credendo – Short-Term EU Risks.
2017

Credendo – Export Credit Agency uvádza na trh Credendo Buyer Credit určený predovšetkým na poskytovanie exportného financovania pre malé a stredné podniky.

Nový krok v konsolidácii skupiny: všetky spoločnosti zahŕňajú do svojho názvu meno Credendo.

2018

Spustenie platformy Credendo Booster, prvého digitálneho portálu na poistenie záruk v skupine Credendo.

2020

Credendo – Excess & Surety otvára pobočku vo Írsko.

Vedenie

Credendo sa skladá z Credendo – Export Credit Agency a jeho dcérskych spoločností. Štruktúru vedenia spoločnosti tvoria nasledujúce orgány:

Predstavenstvo

Vincent REUTER

Predseda

Michel DELBAERE

Podpredseda(1)

Ludivine HALBRECQ

Člen, zástupca Ministerstva financií (Belgicko)

Pieter-Jan VAN STEENKISTE

Náhradník

Thierry DENUIT

Člen, zástupca Ministerstva zahraničia (Belgicko)

Xavier DE CUYPER

Náhradník

Henk MAHIEU

Člen, predstaviteľ Ministerstva hospodárstva

Ivan VAN dEN BERGH

Náhradník

Els HAELTERMAN

Člen, predstaviteľ Ministerstva pre rozvojovú spoluprácu

Yves DRICOT

Náhradník

Claire TILLEKAERTS

Člen, predstaviteľ Flámskej regionálnej vlády

Thomas FIERS

Náhradník

Georges STIENLET

Člen, predstaviteľ Flámskej regionálnej vlády

Annemarie VAN de WALLE

Náhradník

Jean-Jacques WESTHOF

Člen, predstaviteľ Valónskej regionálnej vlády

Jean-Jacques GABRIEL

Náhradník

Pascale DELCOMMINETTE

Člen, predstaviteľ Valónskej regionálnej vlády

Francis MULLERS

Náhradník

Katrien VAN KRIEKINGE

Člen, predstaviteľ Bruselskej vlády - región hlavné mesto

Frederic CONVENT

Náhradník

Frédéric LONCOUR

Člen, predstaviteľ Bruselskej vlády - región hlavné mesto

Christopher KASHALE ILUNGA

Náhradník

(1) Odstoupil

 

Výkonný výbor

Dirk TERWEDUWE

Generálny riaditeľ skupiny a predseda výkonného výboru

Frank VANWINGH

Zástupca generálneho riaditeľa a podpredseda koordinačného výboru skupiny

Nabil JIJAKLI

Zástupca generálneho riaditeľa skupiny a tlačový tajomník skupiny 

Dirk Terweduwe, generálny riaditeľ skupiny a predseda výkonného výboru

- Narodil sa v roku 1961 v belgickom Aarschot.
- Je držiteľom magisterského titulu v odbore ekonómia a titulu Master of Arts (Advanced Master) in Economics z univerzity v Leuvene (Belgicko).
- Po štúdiách pôsobil tri roky ako vedecký a pedagogický asistent na Univerzite v Leuvene. Do spoločnosti Credendo - Export Credit Agency prišiel v roku 1987 a v roku 1989 bol menovaný hlavným ekonómom a riaditeľom oddelenia Country risk. V roku 2004 bol vymenovaný za zástupcu generálneho riaditeľa Credendo - Export Credit Agency a Credendo - Short-Term Non-EU Risks. Na konci roka 2009 nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti Credendo - Export Credit Agency a generálneho riaditeľa skupiny Credendo.
- Je predsedom dozornej rady v spoločnostiach Credendo - Short-Term EU Risks a Credendo - Single Risk. Je tiež predsedom predstavenstva v spoločnostiach Credendo - Short-Term Non-EU Risks, Credendo - Ingosstrakh Credit Insurance a credendi - Excess & Surety.
- Od roku 1996 je tiež predsedom skupiny Country Risk Experts v rámci dohody OECD o oficiálne podporovaných exportných úveroch.

Frank VANWINGH, zástupca generálneho riaditeľa a podpredseda koordinačného výboru skupiny

- Narodil sa v roku 1962 v belgickom Hasselt.
- Je držiteľom titulu v odbore práva z univerzity v Leuvene (Belgicko) a DESS v európskom práve z univerzity v Nancy (Francúzsko).
- Svoju kariéru v Credendo - Export Credit Agency zahájil v roku 1989 ako právny poradca a Claims Manager. Následne bol menovaný zástupcom riaditeľa oddelenia Claims & Legal Advice a neskôr sa stal riaditeľom oddelenia Strategy, Legal and Risk Management. V súčasnosti je zástupcom generálneho riaditeľa skupiny Credendo a spoločnosti Credendo - Export Credit Agency. Zastáva tiež pozíciu Chief Operating Officer.
- Je členom dozorcovskej rady v spoločnostiach Credendo – Single Risk a Credendo – Short-Term EU Risks. V spoločnostiach Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance a Credendo – Excess & Surety je členom predstavenstva.
 

Nabil JIJAKLI, zástupca generálneho riaditeľa skupiny a tlačový tajomník skupiny 

- Narodil sa v roku 1964 v sýrskom Damasku
- Je držiteľom magisterského titulu v odbore politických vied a medzinárodných vzťahov. Absolvoval postgraduálny program medzinárodnej politiky na ULB v Bruseli.
- Je zástupca generálneho riaditeľa skupiny Credendo a Credendo – Export Credit Agency. Pred svojím nástupom do Credenda pôsobil 21 rokov v Belgickej národnej banke, naposledy na pozícii tajomníka Výboru pre finančnú stabilitu. Bol taktiež zodpovedný za koordináciu zavedenia eura v Belgicku a tri roky pracoval ako expert Európskej komisie.
- Je členom predstavenstva v spoločnostiach Credendo – Short-Term Non-EU Risks a Credendo – Excess & Surety a členom dozorcovskej rady v spoločnosti Credendo – Single Risk.

Výbor pre audit

Ludivine HALBRECQ

Predseda

Thierry DENUIT

Člen

Henk MAHIEU

Člen

Kódex správy a riadenia skupiny Credendo

Kódex správy a riadenia skupiny Credendo (ďalej len „Kódex“) opisuje riadenie skupiny Credendo - Export Credit Agency (ďalej len „Credendo ECA“) a jej dcérskych spoločností. Definuje organizačnú a manažérsku štruktúru skupiny Credendo a uvádza, ako by mala fungovať v praxi na zaistenie vyváženosti kontrolného systému, systému riadenia rizík aj transparentnosti, a zároveň aby podporoval úspech skupiny prostredníctvom efektívnych rozhodovacích procesov. Popisuje napríklad zloženie a fungovanie predstavenstva a výkonného výboru skupiny Credendo ECA.

Návrh tohoto Kódexu bol spísaný v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami, ako je napr.: zákon o vytvorení skupiny Credendo ECA z dňa 31. augusta 1939, belgický Kódex správy a riadenia spoločností (2020), Smernice OECD o Správe a riadení štátnych podnikov ( 2015) a obežník o správe a riadení spoločností vydaný Belgickou národnou bankou (2020). Tento kódex takisto v prípade potreby odkazuje a vychádza zo zásad stanovených v ostatných zásadách a kódexoch skupiny Credendo.

Kódex bol schválený predstavenstvom skupiny Credendo ECA a bude každoročne vyhodnocovaný a aktualizovaný.
 

Koordinačný výbor

Dirk TERWEDUWE

Generálny riaditeľ skupiny a predseda výkonného výboru

Frank VANWINGH

Zástupca generálneho riaditeľa a podpredseda koordinačného výboru skupiny

Nabil JIJAKLI

Zástupca generálneho riaditeľa skupiny a tlačový tajomník skupiny 

Paul BALTHASART

Group Chief Reinsurance Officer

Thibaut DE HAENE

Group Chief Legal Officer

Marina HAUTMAN

Group Chief Human Resources Officer

Ronny MATTON

Group Chief Financial Officer

Hans SLOCK

Group Chief Risk Officer

Lode VERMEERSCH

Group Chief Information Officer

Alexey BEZDENEZHNYKH

Generální ředitel Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance

Michael FRANK

Generální ředitel Credendo – Single Risk

Eckhard HORST

Generální ředitel Credendo – Excess & Surety

Stefaan VAN BOXSTAEL

Generálny riaditeľ Credendo Predseda predstavenstva Credendo – Short-Term EU Risks

Paul BALTHASART, Group Chief Reinsurance Officer

- Narodil sa v roku 1958 v Liège v Belgicku
- Je držiteľom magisterského titulu Business Administration z University v Liège.
- Do spoločnosti Credendo - Short Term Non-EU Risks nastúpil v roku 2007. Predtým pôsobil 25 rokov na rôznych seniorských pozíciách v underwritingu a ako vedúci underwritingu v spoločnostiach Kemper Re (nyní Sirius), St Paul Re a Everest Re. V súčasnej dobe je zodpovedný za všetky záležitosti týkajúce sa zaistenia v rámci celej skupiny Credendo.

 

Thibaut DE HAENE, Group Chief Legal Officer

- Je držiteľom magisterského titulu v odbore práva z University of Louvain-la-Neuve a v roku 1999 absolvoval LL.M. program zameraný na medzinárodné obchodné právo v Georgetown University Law Center (Washington D.C.).
- Svoju kariéru zahájil v Bruseli ako právnik v spoločnosti Baker & McKenzie. Do Credendo – Export Credit Agency nastúpil v roku 2003 ako právny poradca a než sa stal v roku 2014 Group Chief Legal Officer pracoval v rámci právneho oddelenia na rôznych pozíciách.

Marina HAUTMAN, Group Chief Human Resources Officer

- Narodila sa v roku 1962 v Anderlechte v Belgicku
- Je držiteľkou magisterského titulu v odbore práva a následne absolvovala rôzne kurzy managementu ľudských zdrojov na EHSAL & Vlerick Business School a kurz Advanced General Management na HEC (Paríž).
- Do spoločnosti Credendo – Export Credit Agency nastúpila v roku 2015 ako Group Chief Human Resources Officer. Má viac ako 25 rokov skúseností v odbore managementu ľudských zdrojov.

Ronny MATTON, Group Chief Financial Officer

- Narodil a v roku 1961 v belgickom Varsenare
- Je držiteľom magisterského titulu aplikovaných ekonomických vied.
- Od roku 1993 pracoval ako finančný kontrolór v spoločnosti New Holland Logistics a pracoval na rôznych pozíciách v rámci skupiny v Taliansku, Francúzsku a Holandsku. Od roku 2003 do roku 2010 pôsobil v spoločnosti Fiat UK ako výkonný riaditeľ a od roku 2006 zároveň ako nevýkonný člen predstavenstva v spoločnosti Maserati GB. V roku 2011 nastúpil do spoločnosti Credendo – Export Credit Agency a teraz pôsobí na pozícii Group Chief Financial Officer.
- Je členom dozorcovskej rady spoločností Credendo – Short-Term EU Risks a Credendo – Single Risk. Je rovnako členom predstavenstva v spoločnostiach Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance a Credendo – Excess & Surety.

Hans SLOCK, Group Chief Risk Officer

- Narodil sa v roku 1967 v belgickom Gente
- Je držiteľom titulu Master of Science in Economics a Master of Science in Development z univerzity v Gente
- V roku 1992 nastúpil do spoločnosti Credendo - Credendo – Export Credit Agency najprv ako analytik, v roku 2004 sa stal riaditeľom oddelenia Cover Policy.
- V rokoch 2004 až 2010 prevzal pozíciu koordinátora pre Risk Management a Cover Policy. V súčasnej dobe je vedúcim oddelenia Risk Managementu a pôsobí na pozícii Group Chief Risk Officer.

Lode VERMEERSCH, Group Chief Information Officer

- Narodil sa v roku 1964 v belgickom Gente
- Je držiteľom titulu PhD v odbore aplikovaných vied.
- Aktuálne pôsobí na pozícii Group Chief Information Officer skupiny Credendo. Pred nástupom do Credenda pracoval predovšetkým v zahraničnom, primárne bankovom sektore. V Českej republike pôsobil v retailovom bankovníctve, v Šanghaji ako hlavný investičný pracovník v oblasti správy aktív a v londýnskej investičnej banke ako člen predstavenstva.

Alexey BEZDENEZHNYKH, Generálny riaditeľ Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance

- Je držiteľom magisterského titulu v odbore financií z ruskej ekonomickej akadémie Plekhanov, kde tiež absolvoval doktorské štúdium v odbore financií. Následne získal magisterský titul v odbore práva na Lomonosovovej štátnej univerzite v Moskve.
- V rokoch 2001 - 2009 sa v spoločnosti Ingosstrakh podieľal hlavne na rozvoji portfólia, underwritingu, zaistenia a likvidácie. Od roku 2009 bol súčasťou vrcholového vedenia v novo vytvorenej spoločnosti Credendo - Ingosstrakh Credit Insurance LLC. V roku 2011 sa pripojil k tímu novo vzniknutej ruskej spoločnosti ECA EXIAR. Tu bol zodpovedný za budovanie štruktúry zaistenia ECA a za likvidáciu poistných udalostí. V roku 2015 bol menovaný generálnym riaditeľom spoločnosti Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance LLC.

Michael FRANK, Generálny riaditeľ Credendo – Single Risk

- Narodil a v roku 1960 vo Viedni v Rakúsku
- Je držiteľom magisterského titulu v odbore práva z Viedenskej univerzity.
- Do spoločnosti Credendo – Single Risk nastúpil v januári 2013 po dvadsiatich piatich rokoch v bankovníctve, počas ktorých zastával niekoľko manažérskych pozícii predovšetkým v oblasti obchodných financií a risk managementu. Od roku 2015 je v spoločnosti Credendo – Single Risk predsedom predstavenstva.

 

Eckhard HORST, Generálny riaditeľ Credendo – Excess & Surety

- Narodil a v roku 1966 v Bingen am Rhein v Nemecku
- Je držiteľom magisterského titulu z ekonómie z Univerzity Johanna Wolfganga Goethe vo Frankfurte am Main.
- Ihneď po univerzite nastúpil do spoločnosti Allgemeine Kredit AG (dnes Coface Germany). Než sa stal v roku 2012 predsedom Výkonného výboru spoločnosti Credendo - Excess & Surety, pracoval 14 rokov v spoločnosti Euler Hermes. Bol generálnym riaditeľom firmy Euler Hermes v Poľsku a neskôr riaditeľom oddelenia vymáhania pohľadávok v Paríži.
- Je členom predstavenstva v spoločnosti Credendo – Excess & Surety.

Stefaan VAN BOXSTAEL, Generálny riaditeľ Credendo - Short-Term Non-EU Risks & Predseda predstavenstva Credendo – Short-Term EU Risks

- Narodený v roku 1971 v belgickom Aalst
- Je držiteľom titulu Master of Applied Economic Sciences z Univerzity v Gente a Master’s of Financial Business Management z Business School VLEKHO
- Svoju kariéru začal ako námestník inšpektora na ministerstve financií. Následne pracoval ako asistent a výskumný pracovník na univerzite v Gente a ako audítor spoločnosti Ernst & Young. Do spoločnosti Credendo – Export Credit Agency nastúpil v roku 1997 ako analytik. Pôsobil na niekoľkých pozíciách v rámci oddelenia Underwritingu a Account Managementu. V roku 2010 nastúpil do spoločnosti Credendo – Short-Term Non-EU Risks ako riaditeľ oddelenia Underwriting & Credit Information. Od roku 2014 je generálnym riaditeľom.
- Je členom predstavenstva v spoločnostiach Credendo – Short-Term Non-EU Risks a Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance.

Spoločenská zodpovednosť

Udržateľnosť je pre Credendo veľmi dôležitá. Chceme podnikať spôsobom, ktorý je spoločensky zodpovedný a prezieravý, so zohľadnením vplyvu našich aktivít na životné prostredie, spoločnosť, ekonomiku, na našich zamestnancov aj ďalšie zainteresované strany.

 

Všetky spoločnosti v rámci skupiny Credendo zdieľajú rovnaké hodnoty – blízkosť ku zákazníkom, spoľahlivosť a rešpekt.
 
Credendo preto neustále usiluje o dodržanie správnych princípov a postupov tak, aby naše služby mohli byť poskytované so všetkou potrebnou starostlivosťou a profesionalitou a zároveň s ohľadom na obchodnú etiku a dodržovanie zákonov, pravidiel a predpisov a osvedčených postupov v našom odbore.

Aby sme v tomto ohľade mohli uplatňovať najlepšie zásady a postupy, prijala spoločnosť Credendo tzv. Group Integrity Policy. Tento dokument obsahuje základné etické zásady a jednotný súbor pravidiel, ktoré by mal dodržovať každý, kto pracuje pre spoločnosť Credendo, a to ako interne, tak voči akejkoľvek inej osobe, ktorá má vzťah ku ktorejkoľvek z entít spoločnosti Credendo. Tieto zásady sú v súlade s internými štandardmi a hodnotami spoločnosti Credendo bez toho, aby bola dotknutá miestna legislatíva.

Zásady integrity sú ďalej rozpracované v Code of Conduct, ktorý obsahuje praktické pokyny týkajúce sa uplatňovania týchto zásad v každodenných činnostiach.

Zásady integrity sa vzťahujú k takým otázkam, ako je zachovanie záujmov klientov lojálnym, férovým a profesionálnym spôsobom. Stanovujú pravidlá pre správne zachádzanie s darmi alebo pozvánkami. Ďalej sa týkajú spravodlivej hospodárskej súťaže, ochrany osobných údajov, boja proti diskriminácii, boja proti korupcii, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a ďalším druhom neetického alebo nezákonného chovania.

Aby bola zaistená etika podnikania, boli vytvorené aj ďalšie podnikové zásady a postupy.

Všetky tieto zásady sú predkladané predstavenstvu každého subjektu Credendo, ktoré ich ratifikuje a sú komunikované a propagované v rámci všetkých týchto subjektov a pravidelne prehodnocované a kontrolované.

S ohľadom na uplatňovanie týchto princípov integrity vytvoril každý subjekt Credendo nezávislý orgán, ktorý má koordinačnú, poradenskú a iniciačnú úlohu a zaisťuje dodržovanie týchto pokynov. Za dodržovanie zásad skupiny je zodpovedný Compliance Officer spoločnosti Credendo – Export Credit Agency.

Dôležité čísla

In million EUR

2019

2018

2017

Hodnota transakcií poistených v priebehu finančného roka (1)

84 634,3

86 722,4

84 955,4

Riziková angažovanosť  

65 783,9

64 272,1

55 437

Príjmy z poistného (1)

314,9

329,7

342,4

Poistné nároky a náklady na likvidáciu poistných udalostí (1)

141,0

158,3

153,7

Celkový zisk/(strata)

269,7

-32,1

185,9

Súhrnný výsledok hospodárenia

276,7

-36,7

187,0

Celková výška vlastného imania

2 807,7

2 531,1

2 568,2

Počet zamestnancov

547

520

524

Pomerové ukazovatele (v %)

 

 

 

Net loss ratio (2)

40,8%

49,4%

24,9 %

Net cost ratio (3)

38,2%

34,3%

29, 1 %

(1) pred postúpením zaisťovateľom
(2)náklady na poistné plnenia očistené od zaistenia/ predpísané poistné očistené od zaistenia
(3) prevádzkové náklady očistené o náklady na finančné umiestnenie mínus ostatné prevádzkové výnosy alebo čisté predpísané poistné

Výročné správy

Úspešný rok 2019 a minimálne dopady pandémie covid-19 na prvý štvrťrok 2020

  • Skupina Credendo zverejnila svoju výročnú správu s vynikajúcimi výsledkami za rok 2019. Prevádzkový zisk skupiny sa zvýšil o 22 %, na 46,5 milióna EUR. Vďaka výbornému finančnému výsledku 229 miliónov EUR Credendo dosiahlo konsolidovaný zisk vo výške 270 miliónov EUR.
  • Pandémia covid-19 prvý štvrťrok roku 2020 neovplyvnila
  • V roku 2019 posilnila úverová poisťovňa Credendo svoju podporu malým a stredným podnikom zvýšením kapacity pre priame financovanie a spustením blockchainovej platformy, ktorá týmto podnikom ponúka možnosť automaticky žiadať a získavať záruky až do výšky 2,5 milióna EUR.
  • V súvislosti so zdravotnou krízou podniklo Credendo niekoľko krokov na podporu belgických firiem. Jedným z nich bolo uvedenie nového produktu finančnej záruky „Credendo Bridge Guarantee“. Okrem toho pripravilo Credendo menom belgického štátu program zaistenia, ktorého cieľom je umožniť súkromným poisťovniam udržať úverové limity poskytované ich klientom.

Výnimočný rok 2019 a bezprecedentné výzvy roku 2020

Rekordný zisk vo výške 270 miliónov EUR, ktoré Credendo dosiahlo v roku 2019, poslúži ako rezerva pre náročný rok 2020. Hoci prevádzkový výsledok skupiny Credendo za prvý štvrťrok 2020 pandémia covid-19 neovplyvnila, bude tento rok pre firmy bezpochyby nesmierne náročný a úverové poisťovne budú čeliť mnohým veľkým výzvam. V kontexte tejto bezprecedentnej situácie bude Credendo naďalej plniť svoju úlohu a podporovať ekonomiku.

Riziká v roku 2019: rastúce obchodné a geopolitické napätie

Rok 2019 bol poznačený zvyšujúcim sa obchodným a geopolitickým napätím po celom svete. Spojené štáty vystupňovali obchodné napätie s Čínou, čo do značnej miery prispelo k spomaleniu rastu čínskej ekonomiky na 6,1 % - najnižšie percento od roku 1990. Situácia však ovplyvnila aj Európsku úniu.

geopolitického hľadiska musela čeliť mnohým šokom najmä Ázia. Na Strednom východe opäť rástlo regionálne napätie kvôli tlaku USA na Irán. Okrem toho sa po celom svete konali nevídané demonštrácie, keď ľudia protestovali proti hospodárskej situácii, korupcii a neefektívnosti politických elít. V neposlednom rade to boli aj klimatické pochody, ktoré mobilizovali mnoho ľudí po celom svete.

Vzrastajúce napätie sa premietlo do ratingov krajín, ktorými Credendo hodnotí jednotlivé riziká. Pokiaľ ide o krátkodobé riziko, počet krajín so zníženým (20) a zvýšeným (18) ratingom, je takmer vyrovnaný. Pri strednodobom / dlhodobom riziku bol rating znížený trinástim krajinám a zvýšený ôsmim, a to vzhľadom na neočakávane vyššie odolnosti krajín vyvážajúcich ropu.

Kľúčové čísla roka 2019

Napriek menej priaznivej ekonomickej klíme bolo hrubé predpísané poistné za minulý rok o 7 % vyššie ako v roku 2018 a predstavovalo celkovo 343,7 miliónov EUR. Hodnota poistených transakcií mierne poklesla, na 84,6 miliardy EUR.

Nižší počet vyplatených poistných plnení a väčší objem úspešne vymožených pohľadávok viedol k zníženiu škodového pomeru (loss ratio) na 40,8 %.

„Credendo sa môže obzrieť za vynikajúcim rokom, ktorý pre skupinu znamenal zvýšenie prevádzkového zisku o 22 %, na 46,5 milióna EUR. Vďaka oživeniu finančných trhov v roku 2019 Credendo dosiahlo výborný finančný výsledok vo výške 229 miliónov EUR,“ uvádza generálny riaditeľ skupiny Credendo, Dirk Terweduwe. „To znamená konsolidovaný zisk 270 miliónov EUR. Tento zisk poslúži ako rezerva pre náročné výzvy roku 2020,“ dodáva Dirk Terweduwe.

Konsolidovaný vlastný kapitál predstavuje 2,81 miliardy EUR a zadlženosť Credendo je nulová. Materská spoločnosť Credendo - Export Credit Agency má rating AA od S&P Global.

Geografické rozloženie rizík je nasledovné: Európska únia: 32,2 %; Ázia: 26,9 %; Afrika: 17,3 %; ostatné európske krajiny: 10,2 %; Stredná a Južná Amerika: 9,5 %; Severná Amerika: 3,2 %; Oceánia: 0,6 %.

2019: posun k stratégii uhlíkovej neutrality so zameraním na malé a stredné podniky a inovácie 

„V roku 2019 sme schválili politiku týkajúcu sa sociálnej zodpovednosti. Credendo má v úmysle zohľadniť svoj dopad na životné prostredie, spoločnosť a ekonomiku. Prostredníctvom tejto politiky chceme posilniť naše rozhodnutie podporovať udržateľné a zodpovedné firemné správanie. Centrála Credendo už získala osvedčenie o uhlíkovej neutralite,“ hovorí Dirk Terweduwe.

Celú správu (v angličtine) nájdete tu.

DOKUMENTÁCIA

Výročná správa skupiny Credendo 2019
Stiahnuť
Corporate Fact Sheet (2019)
Stiahnuť
Výročná správa skupiny Credendo 2018
Stiahnuť
Výročná správa skupiny Credendo 2017
Stiahnuť
Corporate Brochure
Stiahnuť
Výročná správa skupiny Credendo 2016
Stiahnuť
Annual Report, 2015
Stiahnuť
Annual report, 2014
Stiahnuť
Annual report, 2013
Stiahnuť

Prosím aktualizujte svoj prehliadač.

Používate staršiu verziu prehliadača. Prosím aktualizujte ho, aby ste mali prístup na naše stránky, kde nájdete všetky naše riešenia vrátane hodnotenia rizikovosti krajín z celého sveta.

Aktualizovať