Zdravotná kríza a ekonomický šok spôsobený pandémiou covid-19 v celosvetovom meradle ďalej zhoršujú vonkajšiu likviditu krajín a podnikateľské prostredie. Credendo preto v tejto súvislosti revidovalo klasifikáciu krátkodobého politického a obchodného rizika všetkých krajín. Výsledkom je zníženie ratingu krátkodobého politického rizika pri 8 krajinách a zníženie ratingu obchodného rizika pri 53 krajinách. Politický a komerčný rating krajiny sa berie do úvahy pri úpise úverových limitov.

Detailný prehľad nájdete v nasledujúcich tabuľkách:

  • Krátkodobé politické riziko

  • Obchodné riziko