Silný ekonomický rast

Z ekonomického hľadiska prechádza Maďarsko už niekoľko rokov pozitívnym vývojom. Výnimkou nebol ani rok 2017 so štvorpercentným rastom HDP, ktorý by sa mal udržať aj tento rok. Hlavným motorom ekonomického rastu sú prostriedky z európskych fondov a pokračujúci pokles nezamestnanosti. Tá bola v máji 2018 len 3,7 %. To vedie k výraznému zvýšeniu disponibilného príjmu. Avšak aj cez tieto pozitívne skutočnosti stoja v ceste ďalšiemu rastu niektoré prekážky.

V prvom rade krajina vo všetkých odvetviach zápasí s nedostatkom kvalifikovanej i nekvalifikovanej pracovnej sily. Najhoršia je situácia v stavebníctve, kde v poslednej dobe prudko stúpli ceny. Nedostatok pracovných síl zvyšuje tlak na mzdy a vo vzťahu k susedným krajinám poškodzuje konkurencieschopnosť Maďarska, ktoré vďaka tomu zaznamenáva najsilnejší nárast miezd v regióne - viď graf 1.

Ďalšie nebezpečenstvo predstavuje pre maďarskú ekonomiku riziko normalizácie menovej politiky USA, pretože podiel záväzkov z portfóliových investícií (za ktoré prevažne dlhuje vláda) predstavoval v roku 2017 takmer 40 % HDP. V tejto súvislosti by zvýšenie globálnej úrokovej sadzby zvýšilo náklady na (re)financovanie a obsluhu dlhu.

Tretím rizikom je silný rast domáceho dopytu. V kombinácii s očakávaným oslabením maďarského forintu by mohlo dôjsť k posunu inflácie nad cieľ Maďarskej centrálnej banky (MNB), a to na 4 %. Pozitívne však je, že sa inflácia držala v cieľovej oblasti MNB ako v roku 2017 (2,4 %), tak aj v druhom štvrťroku 2018 (3,1 %). Devalvácia miestnej meny by aj napriek klesajúcej tendencii korporačných dlhov vystavila spoločnosť tlaku, pretože viac ako tretina korporačného dlhu je denominovaná v zahraničnej mene.

Maďarskú ekonomiku zrejme ovplyvní obchodná vojna a politické napätie

Príčinou spomalenia hospodárstva by mohlo byť medzinárodné prostredie, pretože maďarská ekonomika je veľmi otvorená a úzko spojená s európskym dodávateľským reťazcom, konkrétne s Nemeckom. To je najväčším dovozcom maďarského tovaru, ale zároveň najväčším dodávateľom tovaru do Maďarska (27 % vývozu / dovozu v roku 2017, viď graf 3). Ďalšie významnejšie maďarské exportné trhy, Rumunsko a Taliansko, zostávajú až ďaleko za Nemeckom. Spojené štáty americké a Čína zaujímajú 11. a 13. miesto, pričom exportné hodnoty predstavovali len 2,8 %, respektíve 2,3 % maďarského vývozu. Export na európsky trh tak predstavuje 80 % celkového maďarského exportu.

Podobne ako pri mnohých ďalších krajinách v regióne sa na vývoze najviac podieľajú tri hlavné sektory: elektrické strojné zariadenia (20 % vývozu tovarov), strojné zariadenia (18 %) a automobilový priemysel (17 %). Tieto sektory sú úzko späté nielen s nemeckou, ale tiež so slovenskou, francúzskou a českou ekonomikou. Hoci je maďarský export viac diverzifikovaný ako ten český, z geografického a produktového hľadiska zostáva relatívne koncentrovaný. V súvislosti so vzrastajúcim americkým protekcionizmom môže akýkoľvek pokus amerického prezidenta Donalda Trumpa o uvalenie cla na odvetvie ocele (25 %) a hliníka (10 %) ovplyvniť maďarskú ekonomiku. Clá na európske automobily by poškodili nemecký automobilový priemysel a nepriamo tiež väčšinu maďarského priemyslu.

Bez povšimnutia by nemalo zostať ani politické riziko. Európsky parlament nedávno aktivoval článok 7, podľa ktorého môže byť okrem iného rozhodnuté o pozastavení hlasovacích práv člena EÚ. Aktivácia článku pravdepodobne nepovedie k priamym ekonomickým opatreniam proti Maďarsku. Avšak vzrastajúce napätie medzi oboma stranami by mohlo viesť k tomu, že Európska únia v strednodobom horizonte preskúma finančné prostriedky pridelené Maďarsku (rozpočet na obdobie 2021-2027). Napätie medzi EÚ a Maďarskom navyše môže ovplyvniť vnímanie investorov, čo môže doľahnúť na objem priamych zahraničných investícií v krajine.

Otvorená maďarská ekonomika, ktorej hlavným motorom je export, ťaží zo silného ekonomického rastu svojich obchodných partnerov. Ich ekonomické spomalenie alebo narastajúci obchodný protekcionizmus by maďarské hospodárstvo mohli negatívne poznamenať. Najviac zasiahnutým odvetvím by bolo strojárstvo, a tiež automobilový priemysel.

Analytik: Matthieu Depreter – m.depreter@credendo.com