V súlade s klasifikáciou krajín podľa miery teritoriálneho rizika, ktoré vydáva Organizácia krajín pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), zmenila spoločnosť Credendo poistné kategórie politického rizika stredne až dlhodobých obchodných transakcií pri niektorých krajinách. Pozitívnu zmenu zaznamenali Albánsko, Egypt, Kazachstan a Uzbekistan, ktoré sa presunuli z kategórie 6 do kategórie 5 (na sedembodovej stupnici, kde stupeň 7 reprezentuje najvyššiu rizikovú a poistnú kategóriu). Opačným smerom sa posunul Bahrajn, ktorý z kategórie 4 spadol na stupeň 5.

Akceptačná politika sa pri žiadnej z týchto krajín nemení.

Prehľad zmien v kategóriách poistného: