V súlade s klasifikáciou krajín podľa miery teritoriálneho rizika, ktoré vydáva Organizácia krajín pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), zmenila spoločnosť Credendo - Export Credit Agency poistné kategórie politického rizika stredne až dlhodobých obchodných transakcií pri niektorých krajinách. Negatívnu zmenu zaznamenalo Turecko, ktoré sa presunulo zo štvrtej do piatej kategórie (na sedembodovej stupnici, kde stupeň 7 reprezentuje najvyššiu rizikovú a poistnú kategóriu) a podobne je na tom Irán, ktorý sa posunul z piatej do šiestej kategórie. Pozitívnym smerom sa naopak posunula poistná kategória Fidži, a to zo stupňa 6 na 5.

Akceptačná politika sa pri žiadnej z týchto krajín nemení.

Prehľad zmien v kategóriách poistného: