V rámci pravidelného prehodnocovania krátkodobého politického rizika zvýšila spoločnosť Credendo rating Bielorusku, Haiti, Kirgizsku a Tadžikistanu.

 

​​​​​​​

 

  • Bielorusko: zvýšenie ratingu z 6/7 na 5/7

Finančný tlak na Bielorusko sa vďaka priaznivým vonkajším podmienkam a dohode s Ruskom o cenách energie ďalej znížil. Krátkodobý dlh klesá. Pri príjmoch bežného účtu sa v roku 2018 očakáva ďalšie navýšenie, zatiaľ čo deficit bežného účtu sa pravdepodobne zvýši len mierne, a to v súvislosti s vyšším dovozom kvôli výstavbe jadrovej elektrárne. Vzhľadom k ďalšiemu zlepšeniu likvidity preto spoločnosť Credendo zvýšila rating krátkodobého politického rizika Bieloruska a krajina sa posunula do kategórie 5. Ide už o druhú pozitívnu zmenu v ratingu krátkodobého politického rizika, ktorú Bielorusko zaznamenalo pomerne rýchlo za sebou. V septembri 2017 spoločnosť Credendo posunula Bielorusko z najrizikovejšieho stupňa 7 na stupeň 6, a to vďaka nárastu hrubých devízových rezerv v súvislosti s vydaním medzinárodného dlhopisu a oživením príjmov bežného účtu potom, čo medzi rokmi 2014 a 2016 prudko poklesli o viac než 20 %.

  • Haiti: zvýšenie ratingu z 5/7 na 4/7

Od roku 2014 sa vďaka silnej remitencií a prílivu zahraničnej pomoci deficit bežného účtu znižuje na miernu úroveň. V súvislosti s tým vrástli v júli 2017 devízové rezervy na úroveň pokrývajúcu viac ako 6,5 mesiacov dovozu. Aj tento rok bude pravdepodobne deficit bežného účtu ďalej klesať a súčasne bude zachovaná zdravá úroveň devízových rezerv. A od roku 2017, kedy do prezidentského úradu nastúpil Jovenel Moise sa zlepšuje aj politická atmosféra. Po rokoch politických turbulencií sa zdá, že sa v jednej z politicky najnestabilnejších krajín sveta obnovuje demokracia. Na základe zdravých ukazovateľov likvidity a zlepšenia politického prostredia preto spoločnosť Credendo zvýšila rating krátkodobého politického rizika Haiti na stupeň 4.

  • Tadžikistan: zvýšenie ratingu z 7/7 na 6/7

Vďaka vydaniu dlhopisu v hodnote 500 miliónov USD sa hrubé devízové rezervy v septembri 2017 zdvihli z 174,4 miliónov na 643,9 miliónov USD. Likvidita krajina sa tak výrazne zlepšila. Na základe toho sa spoločnosť Credendo rozhodla zvýšiť rating krátkodobého politického rizika na stupeň 6.