V rámci pravidelného hodnotenia krátkodobého politického rizika zvýšila spoločnosť Credendo rating siedmim krajinám, znížený bol štyrom. Pozitívnu zmenu zaznamenali Barbados, Egypt, Maldivy, Čierna Hora, Katar, Východný Timor a Západná Sahara, negatívny trend Bahrajn, Keňa, Panama a San Marino.

 

Bahrajn: zníženie ratingu z 3/7 na 4/7

Neschopnosť vlády udržať výdavky a zvýšiť fiškálne príjmy viedla od poklesu cien ropy pred štyrmi rokmi k významným ekonomickým problémom. Súčasné zníženie klasifikácie krátkodobého politického rizika odráža aktuálnu likviditu Bahrajnu, ktorá je pod značným tlakom. Podľa aktuálnych údajov klesli devízové rezervy ku koncu augusta 2018 na úroveň, ktorá nepokryje ani mesiac dovozu. Zmena ratingu ďalej odráža neistotu ohľadom realizácie dôležitých ekonomických reforiem potrebných na zlepšenie hospodárskeho výhľadu.

Egypt: zvýšenie ratingu z 4/7 na 3/7

Likvidita Egypta sa neustále zlepšuje. Súvisí to so zavedením režimu voľne plávajúceho kurzu v novembri 2016. Táto situácia viedla už v júni 2017 k zvýšeniu ratingu krátkodobého politického rizika z kategórie 5/7 na kategóriu 4/7. Hodnota egyptskej meny sa následne znížila na polovicu, čo síce spôsobilo problémy obyvateľstvu a spoločnostiam, ktoré mali významné úvery v cudzej mene, ale na druhej strane to v priebehu rokov 2017 a 2018 viedlo k trvalému rastu exportu a k veľkému prílevu portfóliových investícií, a teda ku konštantnému rastu devízových rezerv. Kým na konci roka 2016 kryli devízové rezervy len 2,5 mesiacov dovozu, ku koncu septembra 2018 to už bolo 6 mesiacov.

Keňa: zníženie ratingu z 4/7 na 5/7

Tlak na likviditu sa v posledných mesiacoch zvyšuje, a to najmä v dôsledku zvýšenia úrovne externého dlhu krajiny. Pôžičky sú do značnej miery spojené s realizáciou mnohých veľkých infraštruktúrnych projektov. To síce viedlo k silnému rastu reálneho HDP, ale tiež k zvýšeniu externej dlhovej služby. Okrem toho sa miera krátkodobého zahraničného dlhu od roku 2014 strojnásobila. Posledným faktorom, ktorý tlačí na likviditnú pozíciu Keni, je trvalo vysoký deficit bežného účtu, ktorý ku koncu roka 2018 predstavoval odhadom 5,6 % HDP a nepredpokladá sa, že by sa v strednodobom horizonte rapídne znížil. Tieto faktory sú dôvodom zníženia ratingu krátkodobého politického rizika do kategórie 5/7 aj napriek tomu, že devízové rezervy zostávajú stabilné a stačia na pokrytie 4,5 mesiaca dovozu.

Maldivy: zvýšenie ratingu z 4/7 na 3/7

Upgrade krátkodobého politického rizika Maldív odráža stabilizovanú vonkajšiu likviditu krajiny v roku 2018, a to na pozadí pozitívnych výnosov z exportu v odvetví cestovného ruchu, ktorý hrá v ekonomike krajiny zásadnú úlohu. Zároveň sa postupne znižuje pomer deficitu bežného účtu. Ďalším pozitívnym faktorom je dobrý politický výhľad na rok 2019. Tieto faktory sú dôvodom presunu ratingu krátkodobého politického rizika Maldív do kategórie 3/7.

Panama: zníženie ratingu z 2/7 na 3/7

Pokles ratingu krátkodobého politického rizika Panamy do kategórie 3/7 odráža zhoršenie stavu likvidity krajiny. Deficit bežného účtu sa vlani rozšíril a očakáva sa, že aj v roku 2019 zostane veľký. Dolarizovaná ekonomika Panamy je vystavená globálnym finančným turbulenciám a odlivom kapitálu. Aktuálne celosvetové obchodné spory môžu navyše negatívne ovplyvniť objem prevádzky v Panamskom prieplave.