V rámci pravidelného prehodnocovania klasifikácie krátkodobého politického rizika spoločnosť Credendo zvýšila rating jednej krajine a trom znížila. Pozitívnu zmenu zaznamenali Bahamy, negatívny trend Argentína, Nikaragua a Pakistan.

Argentína: zníženie ratingu zo 4/7 na 6/7

S ohľadom na tesnú situáciu v oblasti likvidity sa spoločnosť Credendo rozhodla znížiť krátkodobé politické riziko Argentíny. Aktuálny rating je teraz 6/7. V kontexte primeranej úrovne devízových rezerv, ktoré v júli 2018 pokrývali viac ako 6 mesiacov dovozu, možno prudké zníženie ratingu vysvetliť vysokou úrovňou krátkodobého zahraničného dlhu, relatívne obmedzeným podielom príjmov na bežnom účte a rozsahom hrubých zahraničných finančných potrieb v rokoch 2018 a 2019. Od apríla zažíva Argentína krízu dôvery, ktorá v auguste eskalovala po tom, čo prezident Macri požadoval, aby MMF urýchlil uvoľnenie dohody o pohotovostnom úvere vo výške 50 miliárd dolárov (IMF stand-by agreement), ktorý mal byť pôvodne len preventívnym opatrením.

V budúcnosti bude dôvera trhu a návrat k priaznivejšej situácii v oblasti likvidity závisieť od výsledkov prezidentských volieb v októbri 2019, na vývoji argentínskeho pesa, na vývoji averzie k riziku (a tým aj na globálnych úrokových sadzbách). V neposlednom rade ale aj na úspešnosti vlády pri zavádzaní ortodoxnejšej menovej a fiškálnej politiky (okrem iného zníženie inflácie, konsolidácie verejných financií / zníženie primárneho deficitu, zvýšenie príjmov na bežnom účte a zníženie významného zásahu na devízovom trhu). Dôležitá bude tiež reakcia vývozcov na ohlásené zvýšenie exportných daní a tiež ďalšie vonkajšie faktory (ako sú napríklad klimatické podmienky). 

Bahamy: zvýšenie ratingu z 4/7 na 3/7

Po dokončení rezortu v Baha Mar sa likvidita výrazne zlepšuje. Deficit bežného účtu sa aj napriek stále relatívne vysokej úrovni znižuje, a to z 16,4 % HDP v roku 2017 na 13,6 % HDP v roku 2018 a v roku 2019 sa očakáva ďalší výraznejší pokles. Hlavný dôvod lepšej likvidity spočíva v nižšom dovoze v súvislosti s dokončením výstavby turistického mega centra Baha Mar, ale aj v súvislosti s vyšším podielom príjmov z cestovného ruchu (ktoré stúpajú práve vďaka otvoreniu rezortu) a s fiškálnou konsolidáciou. Navyše devízové rezervy v júni posilnili a teraz kryjú na tri a pol mesiaca dovozu a krátkodobý zahraničný dlh sa znížil na miernu úroveň. Z týchto dôvodov sa spoločnosť Credendo rozhodla upgradovať krátkodobé politické riziko Bahám na stupeň 3/7.

Nikaragua: zníženie ratingu z 3/7 na 5/7

Prezident Ortega má teraz, prinajmenšom dočasne, v nikaragujskej občianskej vojne navrch. Hoci sa vrátilo zdanie normality, násilie a chaos zachvátili aj obchodnú a turistickú činnosť, čo ovplyvňuje likviditu krajiny. V dôsledku náhleho poklesu príjmov z cestovného ruchu (tie predstavujú približne 10 % príjmov z vývozu) a rastu nákladov na dovoz ropy (ktorý súvisí s rastom cien) sa na rok 2018 očakáva už značný deficit bežného účtu. Ten už v roku 2017 predstavoval -6,2 % HDP. Príliv priamych zahraničných investícií, ktorý je hlavným zdrojom financovania pre deficit bežného účtu, klesol a pravdepodobne bude pokračovať v poklese kvôli rizikovému a neistému podnikateľskému prostrediu. V dôsledku toho pravdepodobne poklesnú devízové rezervy (ktoré v decembri 2017 pokrývali približne 4 mesiace dovozu) a zároveň sa pravdepodobne zvýši doteraz pomerne nízky krátkodobý zahraničný dlh. Súčasný pokoj môže byť len pokojom pred ďalšou búrkou. Atmosféra strachu v krajine pretrváva a protesty, aj keď v menšej miere, stále pokračujú. Z týchto dôvodov sa spoločnosť Credendo rozhodla znížiť krátkodobé politické riziko Nikarague na stupeň 5/7.

Pakistan: zníženie ratingu z 4/7 na 5/7

Vonkajšia likvidita v Pakistane trpí rýchlo rastúcim schodkom bežného účtu. Ten sa zvyšuje v dôsledku obrovského objemu dovozu investičného tovaru pre projekty infraštruktúry (Čínsko-pakistanský hospodársky koridor). Vyššie ceny ropy navyše urýchlili problémy zahraničných pakistanských účtov. Tvárou v tvár tlaku na rupiu zasahovala centrálna banka aktívne na ochranu výmenného kurzu, a to za situácie, keď sú devízové ​​rezervy stále nižšie. Tie sa medzi júnom 2017 a 2018 znížili o 35 % a aktuálne pokrývajú menej ako dva mesiace importu. Tieto dôvody spolu s rastúcim vonkajším krátkodobým dlhom viedli spoločnosť Credendo k rozhodnutiu znížiť krátkodobé politické riziko Pakistanu na stupeň 5/7. V situácii, keď sa Pakistan blíži ku kríze platobnej bilancie, zvažuje novo sformovaná vláda premiéra Imrana Chána rôzne možnosti, ako zastaviť eróziu likvidity. Vedľa nedávneho rozhodnutia o zvýšení dovozných ciel na mnoho druhov tovaru boli už prisľúbené nové čínske a saudskoarabské niekoľkomiliardové úvery. Od Islámábádu sa navyše očakáva, že do konca tohto roka rozhodne o tom, či požiadať MMF o ďalšiu významnú finančnú pomoc.