Udalosti

Rastúce globálne úrokové sadzby a averzia k riziku priniesli v posledných mesiacoch skúšku mnohým menám rozvojových trhov. V Latinskej Amerike je hneď po Argentíne najviac postihnutou krajinou Brazília. Tá medziročne voči USD stratila okolo 25 % svojej hodnoty (údaje k 5. septembru 2018). Kvôli zvyšujúcej sa politickej neistote pred októbrovými prezidentskými a parlamentnými voľbami je krajina obzvlášť zraniteľná. Vzhľadom k rastúcej polarizácii je stále menej isté, že voľby vyhrá kandidát, ktorý bude schopný a ochotný zvládnuť nezdravú fiškálnu situáciu.

Vplyv na rizikovosť krajiny

Ekonomicky sa krajine darí lepšie. Brazília sa po hlbokej recesii v rokoch 2015-2016 teší už druhý rok pozitívnemu rastu reálneho HDP. Aj napriek májovému štrajku kvôli pohonným hmotám očakáva tento rok MMF rast reálneho HDP o 1,8 %. Vďaka historicky nižším dovozným cenám ropy a rastúcemu dopytu po dôležitých exportných produktoch je navyše deficit bežného účtu skôr malý. Achillovou pätou brazílskej ekonomiky však zostáva slabá fiškálna situácia. Cez niektoré mierne fiškálne reformy pravdepodobne verejný dlh na konci tohto roka dosiahne 88 % HDP. Očakáva sa, že sa v nasledujúcich rokoch bude verejný dlh naďalej zvyšovať na neudržateľnú úroveň, a to v dôsledku výrazných fiškálnych deficitov (pre rok 2018 je prognóza 8,3 % HDP). Plány budúceho prezidenta týkajúce sa fiškálnej konsolidácie preto budú kľúčové. Otázkou zostáva, či bude mať tento prezident silný mandát. K presadeniu nepopulárnych reforiem bude v parlamente potrebná významná väčšina. Avšak polarizácia pravdepodobne povedie k fragmentácii parlamentu, kam sa dostanú strany zo širokej škály politického spektra. Stávky na presadzovanie fiškálnych reforiem sú pomerne vysoké. Pokračovanie súčasného trendu môže spustiť znižovanie ratingu ratingovými agentúrami, zapríčiniť ďalší tlak na menu, podnietiť infláciu (ktorá v roku 2017 dosiahla rekordne nízke úrovne), viesť k sprísneniu menovej politiky a dokonca aj k recesii. Krátkodobé politické riziko - ktoré reprezentuje likviditu krajiny - je aktuálne v kategórii 2/7 a výhľad je stabilný. Krajina disponuje vysokou úrovňou devízových rezerv, ktorá môže pokryť takmer päťnásobok zvýšeného vonkajšieho krátkodobého dlhu a takmer 15 mesiacov dovozu. Stredne až dlhodobé politické riziko, ktoré reprezentuje solventnosť krajiny, je momentálne v kategórii 5/7 a výhľad je tiež stabilný.

Rating Brazílie odráža jej zvýšenú zahraničnú zadlženosť oproti príjmom bežného účtu, slabý rast HDP a nezdravé verejné financie, zatiaľ čo deficit bežného účtu a inflácia sú nízke.

Analytik: Jolyn Debuysscher - J.Debuysscher@credendo.com