Udalosti

Ministri financií eurozóny schválili žiadosť Bulharska o vstup do bankovej únie a dohodli sa na naplánovaní ďalších nevyhnutných krokov, aby sa Bulharsko mohlo stať novým členom eurozóny.

Vplyv na rizikovosť krajiny

Sú to dobré správy. Bulharsko dúfalo, že žiadosť bude schválená po jeho prvom predsedníctve, ktoré sa skončilo teraz v júni. Krajina pohodlne spĺňa maastrichtské kritériá (zdravé verejné financie, nízka inflácia atď.) a chce pokročiť v procese prijímania eura. Kedy k tomu dôjde, však zatiaľ stále nie je jasné, ale pravdepodobne to nebude pred rokom 2022, pretože každá krajina zostáva v mechanizme ERM-2 najmenej po dobu dvoch rokov. Záleží tiež na výkonnosti Bulharska v rámci bankovej únie a systému ERM-2. Bulharsko musí vybudovať zdravý bankový sektor, v ktorom sa v minulosti objavili nedostatky a problémy. Ďalšou politickou prekážkou v očiach súčasných členov eurozóny zostáva najmä vysoká úroveň korupcie v krajine. Členovia eurozóny sa preto s členstvom Bulharska neponáhľajú. Nedostatok ich nadšenia pramení nielen z gréckej skúsenosti, ale aj z najnovšej bankovej krízy v Lotyšsku a vlny populizmu a euroskepticizmu. Vyzerá to, že celý proces preto bude dlhší ako u ostatných členov.

Analytik: Raphaël Cecchi – r.cecchi@credendo.com