Udalosti

Čínska ekonomika by sa mohla po mesiacoch prudkého spomalenia postupne stabilizovať. Peking sa s cieľom zlepšiť ekonomické vyhliadky snaží už pomerne dlhú dobu zmierniť obchodné napätie s USA a vyzerá to, že výsledkom tohtoročných bilaterálnych rokovaní by nakoniec mohla byť dohoda. Aj keď zatiaľ skôr krehká. Jej výsledkom by bol záväzok Číny dovážať vyššie objemy tovarov z USA. Čína by zároveň nevyberala vyššie clá za americké automobily. Oveľa zásadnejšie je ale snaha USA získať záruky, že Čína ukončí nespravodlivé zaobchádzanie so zahraničnými investormi. Peking už predstavil opatrenia, ktoré by mali viesť k splneniu amerických požiadaviek. Tým je reforma zákona o priamych zahraničných investíciách, ktorá prešla v polovici marca a mohla by priniesť pokrok na mnohých frontoch a nastoliť rovnejšie pravidlá na podnikanie domácich i zahraničných firiem. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť v januári 2020.

Táto reforma je ďalším z mnohých liberalizačných opatrení, ktoré čínske úrady prijali v uplynulom roku, kedy bol napríklad uľahčený prístup zahraničných investorov do finančného a poisťovacieho sektoru. Vláda navyše nedávno prisľúbila zjednodušiť súkromným spoločnostiam prístup k financovaniu a podporiť inovácie, a to najmä v strategických odvetviach. Okrem toho Peking plánuje pokračovať v reforme štátnych podnikov, ktorá je nevyhnutným krokom k finančnej udržateľnosti väčšiny stratových a vysoko zadlžených štátnych subjektov.

Vplyv na rizikovosť krajiny

Zdá sa, že čínske úrady sú odhodlané otvoriť trh mnohých priemyselných odvetví zahraničným investorom a navyše lepšie chrániť ich práva. Americký obchodný tlak pomaly začína niesť ovocie, pretože vyššie dovozné clá vo svojom dôsledku čoraz viac poškodzujú čínske hospodárstvo a ohrozujú pracovné miesta. To všetko sa odohráva v kontexte politiky znižovania dlhu, pričom v roku 2018 zaznamenalo úpadok rekordné množstvo podnikov. Peking by tak mohol postupne dospieť k záveru, že je na čase sa prispôsobiť novej globálnej ekonomickej a obchodnej realite. Predpokladá sa, že aktuálny prebytok bežného účtu platobnej bilancie sa v dlhodobom horizonte zmení na deficit, čo donúti Čínu prilákať viac priamych zahraničných investícií. Tie budú dôležité aj pre podporu rastu HDP, ktoré spomaľuje. Na posilnenie priamych zahraničných investícií bude treba podniknúť ešte ďalšie kroky, aby sa zvýšila liberalizácia ekonomiky a zlepšilo sa prostredie pre investorov. Tí nové opatrenia vítajú, ale napriek tomu zostávajú obozretní. Implementácia podobných nariadení je v Číne totiž známym problémom. A to isté platí pre nový zákon o priamych zahraničných investíciách. Jeho pozitívny dopad môže v praxi ovplyvniť nedostatok podrobných informácií, mnoho výnimiek, ktoré sa týkajú národnej bezpečnosti, a tiež dosiaľ nevydaný zoznam odvetví, v ktorých budú zahraničné investície obmedzené. Kombinácia obchodného tlaku, ktorý USA na Čínu vyvíja a situácia, v ktorej sa nachádza čínska ekonomika, by však mohla viesť k hmatateľnejším výsledkom.

Nech už dopadnú rozhovory akokoľvek, realita je taká, že štát kontroluje veľké banky a poskytuje masívne dotácie čínskym podnikom, zatiaľ čo komunistická strana stále viac preniká do korporačného sektoru. Cieľom Číny je pritom pozícia svetového ekonomického lídra high-tech priemyslom počnúc. Hospodárske a obchodné konflikty Číny a USA preto budú v oblasti rozvoja špičkových technológií pravdepodobne pretrvávať. Hoci zrejme dôjde k pokroku v odhodlaní zlepšovať podmienky pre investorov a podporovať súkromné spoločnosti, môžu tento trend skomplikovať ideologické postoje Si Ťin-pchinga, ktorý uprednostňuje štátne podniky ako kľúčové ekonomické subjekty v krajine.

Analytik: Raphaël Cecchi – r.cecchi@credendo.com