Udalosti

V pondelok 29. januára bolo bezvýsledne uzavreté nové kolo rokovaní o Severoamerickej dohode o voľnom obchode (NAFTA). NAFTA vstúpila do platnosti pred 24 rokmi a jej zmyslom je zníženie obchodných bariér medzi tromi signatárskymi krajinami: Kanadou, USA a Mexikom. Obchod s tovarom medzi týmito krajinami od tej doby vzrástol takmer štvornásobne. Súčasný americký prezident sa však obáva obchodného deficitu s Mexikom, a preto USA iniciovala nové rokovania. Od minulého leta prebehlo 6 kôl, ale stále nie je vidieť svetlo na konci tunela. Ako Kanada, tak Mexiko chcú z veľkej časti zachovať status quo, zatiaľ čo USA je pre rozsiahlu revíziu. Nové kolo rokovaní je naplánované na koniec februára.

Vplyv na rizikovosť krajiny

Minuloročné rokovania viedli tŕnistou cestou. Hrozba, že by USA od dohody ustúpila, predstavuje veľkú neistotu. Kolaps NAFTA by pre Mexiko znamenal vážne narušenie ekonomiky - v hre by bol značný pokles mexického pesa, nárast dlhu v cudzích menách (ktorý je ku koncu roka 2017 odhadovaný na 6 %) a dokonca aj vážna recesia. Tento vývoj by značne poškodil podnikateľské prostredie. Nebezpečenstvo ukončenie dohody a zmiernenie potenciálnych dopadov vedie mexickú vládu k diverzifikácii exportných partnerov. Avšak viac ako 75 % celkového mexického exportu je určený na vývoz do USA. Vybudovať nové obchodné kontakty po celom svete trvá roky, a preto by ukončenie dohody NAFTA mexickú ekonomiku značne ovplyvnilo. Vypovedanie dohody by v Mexiku zasiahlo takmer všetky odvetvia, ale ani niektoré priemyselné odvetvia v USA by nezostali bez následkov - napríklad poľnohospodárstvo a automobilový priemysel. Poľnohospodári si už teraz sťažujú, že vzhľadom na neistotu ohľadom dohody NAFTA sa mexickí kupci obzerajú po tovare (napr. po bravčovom mäse a sójových bôboch) inde. Úspešné uzavretie rokovaní je preto nevyhnutné. Medzinárodný menový fond ale očakáva pozitívny výsledok a dokonca nedávno zmenil prognózu rastu mexického HDP z 1,9 % na 2,3 % v roku 2018 a z 2,3  % na 3 % v roku 2019. Stále nie je jasné, kedy rokovania skončia. Za pôvodný politický termín sa považovali júlové prezidentské voľby v Mexiku. Zatiaľ je však stále viac pravdepodobné, že k dohode do júla nedôjde a možno sa tak dokonca nestane ani po senátnych voľbách, ktoré sú v USA plánované na november.

Analytik: Jolyn Debuysscher – J.Debuysscher@credendo.com