Aktuálne události

Ukrajinský parlament prijal zákon na zriadenie osobitného protikorupčného súdu. V rovnaký deň parlament tiež odvolal ministra financií Oleksandra Danyljuka, ktorý sa dostal do sporu s premiérom.

Vplyv na rizikovosti krajiny

PPrijatie zákona je pozitívne a ide o kľúčovú podmienku Medzinárodného menového fondu (MMF) pre pokračovanie pomoci Ukrajine. Avšak to MMF pravdepodobne nebude stačiť a fond teraz bude skúmať, či nový zákon spĺňa jeho požiadavky. MMF navyše vyžaduje pokrok v mnohých ďalších oblastiach vrátane energetiky (ceny plynu v domácnostiach neboli upravené počas dvoch rokov napriek rastu cien v zahraničí) a fiškálnej politiky.

Ukrajina sa stretáva s rozsiahlou korupciou, čo podčiarkuje sto tridsiate miesto v rebríčku Corruption Perceptions Index 2017 Transparency International. V prípade, že budú dobre navrhnuté, mohli by kroky v boji proti korupcii pomôcť zlepšiť podnikateľské prostredie a následne pozitívne ovplyvniť vnímanie zahraničných investorov. Z dlhodobého hľadiska je pravdepodobné, že boj proti korupcii podporia priame zahraničné investície, ktoré od roku 2014 spomalili.

Hoci spoločnosť Credendo stále klasifikuje systémové obchodné riziko Ukrajiny kategóriou C, čo je najhoršia kategória na trojbodovej stupnici A-C, obchodné riziko sa zlepšuje. Rast reálneho HDP sa v tomto roku pravdepodobne ďalej zrýchli z 2,5 % (v minulom roku) na 3,2 %. Inflácia, ktorá vzrástla v rokoch 2014 - 15, klesla, ale stále zostáva dvojciferná (viď graf 1). Úrokové sadzby sú v nominálnom vyjadrení tiež veľmi vysoké, ale v reálnom vyjadrení sú miernejšie. Vďaka úsiliu orgánov o konsolidáciu bankového sektora (uzavretie najslabších bánk, rekapitalizácia a posilnenie právneho rámca) sa sektor stabilizoval. Úver súkromného sektoru sa v nominálnom vyjadrení vracia do kladných čísel (viď graf 2), ale v reálnom vyjadrení zostáva negatívny, čo naznačuje, že prístup súkromného sektoru k úveru je stále ťažký.

 

V neposlednom rade sa od konca januára 2018 znižuje tlak na výmenný kurz. Za týchto okolností zostáva vonkajšia zraniteľnosť zvýšená predovšetkým vďaka značnej zahraničnej zadlženosti, veľkým splátkam, miernemu deficitu bežného účtu a ako zdôrazňuje klasifikácia kategórie 5 pre krátkodobé politické riziko tiež kvôli stále nízkej likvidite. V súvislosti s rastúcimi globálnymi úrokovými sadzbami a pred voľbami v roku 2019 môže byť výmenný kurz opäť pod tlakom. Devalvácia hrivny bude mať vplyv na schopnosť subjektov splatiť dlh denominovaný v cudzej mene a povedie k zvýšeniu verejného a zahraničného dlhu, ktoré sú čiastočne denominované v cudzej mene.

Analytik: Pascaline della Faille – p.dellafaille@credendo.com