Aj v druhom štvrťroku, rovnako ako v prvých troch mesiacoch roku 2017, pretrváva pozitívny trend vo vývoji krátkodobého politického rizika. Vyplýva to z pravidelného hodnotenia, ktoré v júni vydala spoločnosť Credendo. V rámci prehodnocovania ratingu jednotlivých krajín zvýšilo Credendo v júni 2017 rating piatim krajinám, znížený bol u troch. Pozitívnu zmenu zaznamenali Egypt, Ghana, Irak, Mauretánia a St. Martin, negatívny trend naopak Srí Lanka, Svätý Vincent a Grenadíny a Turkmenistan.

Mierne oživenie cien komodít, trvalý rast Číny, silnejší svetový dopyt a makroekonomické zmeny – to sú iba niektoré z hlavných faktorov, ktoré vysvetľujú lepší ekonomický výkon a postupné zlepšovanie likvidity niekoľkých rozvojových krajín. I napriek priaznivejšiemu vývoju však čelí globálna ekonomika veľkej neistote,  počnúc úrovňou cien komodít cez geopolitický vývoj, až po obchodný protekcionizmus. Predovšetkým v krajinách, ktoré sú závislé na vývoze komodít, je tak zlepšenie miery krátkodobého politického rizika veľmi krehké.

  • Egypt: potom, čo centrálna egyptská banka v minulom roku v novembri zaviedla režim voľne plávajúceho kurzu, sa egyptské devízové rezervy zvýšili takmer o 50 %. Devalvácia viedla taktiež ku zvýšeniu vývozu a investícií. To pravdepodobne zníži schodok bežného účtu a zjednoduší jeho financovanie. V dôsledku toho sa spoločnosť Credendo rozhodla posunúť krátkodobé politické riziko z kategórie 5/7 do kategórie 4/7.
  • Ghana: Hospodárska situácia Ghany sa zlepšuje a celkový rast HDP sa v roku 2017 odhaduje na približne 6 %. To je dôsledkom značného zvýšenia produkcie ropy na pozadí rozpočtových úprav. Znižuje sa taktiež schodok bežného účtu a krátkodobý dlh klesá. Na základe zlepšenia týchto ukazovateľov posunula spoločnosť Credendo hodnotenia krátkodobého politického rizika Ghany o jeden stupeň, z kategórie 5/4 do kategórie 4/7.
  • Irak: v roku 2014 Credendo znížilo rating krátkodobého politického rizika do kategórie 7/7 a Irak sa vo chvíli, keď sa Islamský štát blížil k Bagdadu, zaradil medzi off-cover krajiny. Bezpečnostná situácia sa však postupne zlepšuje a politická situácia sa stabilizovala.  Vďaka medzinárodnej podpore bolo územie IS v posledných mesiacoch výrazne obmedzené. Výsledkom je, že IS v súčasnej dobe drží len územie na severozápade krajiny blízko sýrskej hranice, okolo mesta Hawija a časti mesta Mosul. Rating krátkodobého politického rizika bol  zvýšený z kategórie 7/7 na 6/7. Poistné krytie je však obmedzené na dlžníkov v Bagdade a na juhu krajiny.
  • Srí Lanka: Krajina vykazuje od roku 2015 postupný pokles devízových rezerv. V januári 2017 bola ich úroveň v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku o viac než 15 % nižšia. Tvárou v tvár neistému globálnemu prostrediu poklesol do roku 2016 vývoz tovaru (hlavne z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok) a príliv priamych zahraničných investícií. V kontexte fiškálnej konsolidácie a sprísňovaniu menovej politiky to prispelo  k zníženiu rastu HDP na 4,3 % (z 4,8 % v roku 2015). Vzhľadom ku zhoršeniu externej likvidity krajiny, vrátane výrazného skoku krátkodobého dlhu, posunula skupina  Credendo krátkodobé politické riziko Srí Lanky z kategórie 3/7 na 4/7. Výhľadovo by však podpora súčasného programu MMF, silnejšiemu celosvetovému dopytu a nových projektov v oblasti infraštruktúry mali budúci hospodársky vývoj priaznivo ovplyvniť a mali by napomôcť pomalému zlepšovaniu likvidity krajín.
  • Turkménsko: Vzhľadom k silnej závislosti na príjmoch z ropy a plynu nebola krajina imúnna k pádu cien ropy. Príjmy bežného účtu zaznamenali prudký pokles, čo viedlo v roku 2016 k navýšeniu schodku bežného účtu o viac ako 20 % HDP. V tomto roku sa schodok bežného účtu pravdepodobne zníži, ale aj tak zostane vysoký. Vzhľadom k tomu, že úrady zaviedli devízové obmedzenia a krátkodobý dlh sa zvyšuje, rozhodla sa skupina Credendo znížiť krátkodobé politické riziko krajiny do kategórie 6/7.