Rovnako ako v prvých šiestich mesiacoch tohto roka, prevládali vo vývoji krátkodobého politického rizika aj v treťom štvrťroku pozitívne zmeny. Vyplýva to z pravidelného hodnotenia, ktoré v októbri vydala spoločnosť Credendo. V rámci prehodnocovania ratingov jednotlivých krajín zvýšilo Credendo v októbri 2017 rating ôsmich krajín, znížený bol iba pri jednej. Pozitívnu zmenu zaznamenalo Bielorusko, Gambia, Indonézia, Mongolsko, Senegal, Surinam, Uganda a Uzbekistan, negatívny trend iba Gabon.

 

Tretí štvrťrok 2017 je v kategórii krátkodobého politického rizika charakterizovaný vyšším počtom pozitívnych zmien, a to vo veľkom rozsahu. Špecifickými faktormi, ktoré tento pozitívny trend vysvetľujú, sú najmä politická stabilita, oživená likvidita a externá finančná podpora. Aj po zvyšok roka zostanú pre rozvojové krajiny globálne ekonomické trendy priaznivé. Dôvodom je najmä silnejší americký aj európsky dopyt, robustný čínsky rast a oživenie cien komodít. To sa však netýka väčšiny krajín z CFA zóny. Výhľad na rok 2018 je však neistý, a to predovšetkým kvôli vysokým úrovniam súkromného aj verejného dlhu, pomaly sa sprísňujúcim menovým podmienkam vo vyspelých ekonomikách a geopolitickému napätiu.

  • Bielorusko: zvýšenie ratingu z kategórie 7/7 na 6/7

Vďaka vydaniu medzinárodných dlhopisov začali devízové rezervy Bieloruska v júni 2017 narastať (viď graf) a v auguste 2017 už kryli dva mesiace dovozu. Očakáva sa, že príjmy bežného účtu krajiny, ktoré v rokoch 2014 a 2016 klesli o viac ako 20 %, tento rok mierne vzrastú. V tejto súvislosti a s prihliadnutím na skutočnosť, že krátkodobý dlh zostáva vysoký, spoločnosť Credendo zvýšila hodnotenie krátkodobého politického rizika, a to sa tak presunulo z kategórie 7 do kategórie 6.

  • Gambia: zvýšenie ratingu z kategórie 7/7 na 6/7

Takmer desať mesiacov po neočakávanej porážke prezidenta Yahya Jammeha je obnovené krytie krátkodobých transakcií. Rating krátkodobého politického rizika Gambie sa presunul z kategórie 7 do kategórie 6. Hlavným dôvodom je postupné oživenie devízových rezerv. Deficit bežného účtu však zostáva značný a dokonca sa predpokladá, že sa ešte navýši, aj keď bude pravdepodobne dofinancovaný prostredníctvom darcov a prílevom priamych zahraničných investícií. Avšak Credendo zatiaľ neobnoví krytie pre verejnoprávnych kupujúcich. Nová vláda zdedila verejné financie v zlom stave a tie sú navyše v súčasnosti pod veľkým tlakom. Vláda Gambie je podľa MMF stále v dlhovej tiesni a vzhľadom k tomu zostáva riziko pre verejných dlžníkov vysoké.

  • Mongolsko: zvýšenie ratingu z kategórie 6/7 na 5/7

Vonkajšia likvidita Mongolska postupne ťaží z veľkého miliardového finančného balíčka schváleného vo februári. Ten zahŕňa zahájenie programu MMF, odsúhlaseného v máji. Mongolsko navyše posilňuje produkciu a vývoz uhlia, zatiaľ čo súčasne benefituje z oživených cien komodít, najmä medi, ktorá v Mongolsku patrí medzi najvýznamnejšie vývozné produkty. Všetky tieto faktory prispievajú k zvýšeniu rastu HDP (na očakávané 2 % v roku 2017) na zlepšenie likvidity pozície krajiny. Tým sa tiež vysvetľuje aktuálna vyššia kategória politického rizika (5/7).

  • Senegal: zvýšenie ratingu z kategórie 5/7 na 4/7

Okrem svojej stabilnej politickej scény sa Senegal pýši tiež silným ekonomickým rastom, jedným z najsilnejších v západnej Afrike. V porovnaní s ostatnými členskými štátmi Západoafrickej hospodárskej a monetárnej únie (WAEMU) má lepšiu než priemernú likviditnú pozíciu. Hoci je deficit bežného účtu štrukturálny, jeho pomer k výnosom z vývozu zostáva relatívne obmedzený a krajina má dostatočné množstvo finančných prostriedkov na financovanie deficitu. Vzhľadom k tomu bolo krátkodobé politické riziko Senegalu zvýšené z kategórie 5 na kategóriu 4. 

  • Uganda: zvýšenie ratingu z kategórie 4/7 na 3/7

Ugandské devízové rezervy zostávajú stabilné a kryjú okolo 4,5 mesiacov dovozu. Vzhľadom k investíciám do infraštruktúry sa v najbližších rokoch očakávajú vyššie deficity bežného účtu a väčšie dlhy. Spoločnosť Credendo však nepredpokladá, že by to ovplyvnilo likviditu.

  • Uzbekistan: zvýšenie ratingu z kategórie 6/7 na 5/7

V septembri 2017 sa uzbecké úrady rozhodli zrušiť väčšinu menových obmedzení sovietskej éry. Mena bola devalvovaná o 50 % a podľa informácií z medzinárodnej tlače budú pre kurz určujúce trhové faktory, čo pravdepodobne zníži tlak na devízové rezervy. Okrem toho sa zlepšila tiež platobná skúsenosť a spoločnosť Credendo sa rozhodla zvýšiť rating krátkodobého politického rizika z kategórie 6 na 5.