Na rozdiel od pozitívneho trendu, ktorý bol zaznamenaný v troch predchádzajúcich štvrťrokoch, v poslednom štvrťroku 2017 prevažoval v zmenách ratingu krátkodobého politického rizika skôr negatívny trend. V rámci prehodnocovania ratingov jednotlivých krajín zvýšila spoločnosť Credendo rating trom krajinám, znížený bol naopak pri siedmich. Pozitívnu zmenu zaznamenali Azerbajdžan, Thajsko a Ukrajina, negatívny trend Alžírsko, Bahamy, Konžská demokratická republika, Dominikánska republika, Filipíny, Sv. Bartolomej a Trinidad a Tobago.

Dôvodom spomínaného trendu je predovšetkým negatívny domáci vývoj, pretože v celosvetovom meradle zostáva hospodársky kontext pozitívny. Ceny komodít však zostávajú pomerne nízke a to by mohlo v mnohých rozvojových krajinách najmä v Afrike pokaziť vyhliadky na rok 2018.

Alžírsko: zníženie ratingu z 2/7 na 3/7

Alžírska vláda naďalej bojuje s implementáciou potrebných ekonomických reforiem v reakcii na nízke ceny ropy. To viedlo k veľkým fiškálnym deficitom a schodku bežného účtu. V dôsledku toho poklesli od konca roka 2013 do augusta 2017 devízové rezervy krajiny o 45 % a došlo k vyčerpaniu ropného stabilizačného fondu. Táto situácia viedla spoločnosť Crededno k rozhodnutiu znížiť krátkodobé politické riziko krajiny na stupeň 3/7. Vláda odmieta externé pôžičky, čelí problémom s vnútornými pôžičkami a plánuje požičať si priamo od Centrálnej banky. Odvolanie premiéra Tebbouna (ktorého plánom bol boj proti korupcii) iba po dvoch mesiacoch a dvadsaťjeden dňoch v úrade ukazuje, že realizácia hlbokých štrukturálnych reforiem je v Alžírsku veľmi ťažká. Predpokladá sa, že nový premiér Ouyahia vykoná určitú fiškálnu konsolidáciu, avšak žiadne hospodárske reformy sa neočakávajú.

Azerbajdžan: zvýšenie ratingu z 4/7 na 3/7

Azerbajdžan je krajina silne závislá na rope, ktorá je hlavným zdrojom jeho príjmov. Preto bol silne postihnutý prudkým poklesom cien ropy, ktorý začal v polovici roka 2014. Jeho devízové rezervy v rokoch 2014 a 2015 klesli, čiastočne preto, že krajina používala svoje rezervy na udržiavanie pevného výmenného kurzu voči USD. Kurz bol devalvovaný najprv vo februári 2015 a v decembri 2015 bola mena ponechaná ako voľne plávajúca. Tento krok je veľmi pozitívny, lebo znamená, že už nie je nutné využívať devízové rezervy na udržiavanie pevného výmenného kurzu. Devízové rezervy sa vďaka tomu v roku 2016 stabilizovali a zaznamenávajú vzostupný trend, ktorý pravdepodobne bude pokračovať aj napriek nedávnemu poklesu. Navyše je pravdepodobné, že zostatok bežného účtu bude naďalej v prebytku a krátkodobý zahraničný dlh zostane relatívne nízky. V tomto kontexte sa spoločnosť Credendo rozhodla zvýšiť rating krátkodobého politického rizika na stupeň 3/7.

Thajsko: zvýšenie ratingu z 3/7 na 2/7

Thajská ekonomika tento rok na pozadí politickej stability a prudkého nárastu zahraničného dopytu ďalej posilňovala. Vďaka rastúcemu trendu exportu priemyselných výrobkov, príjmom od ázijských turistov a priamym zahraničným investíciám sa zvýšil prebytok bežného účtu nad 10 % HDP.

Ďalším pozitívnym faktorom sú pretrvávajúce nízke ceny ropy. Výsledkom je zvýšenie devízových rezerv, ktoré od konca roka 2016 vzrástli o 17 %. Zlepšenie krátkodobého politického rizika viedlo spoločnosť Credendo k zvýšeniu ratingu krajiny z 3/7 na 2/7. Tento rok sa celkovo zlepšilo aj podnikateľské prostredie, očakáva sa rast HDP na úrovni 3,7 % a predpokladá sa, že v roku 2018 dosiahne rast 3,5 % - čo zvýši dôveru investorov. To sa už odráža v hodnote bahtov, ktorý v tomto roku oproti USD vzrástol o 9 %. Tento celkovo prevažne pozitívny trend bude vzhľadom na priaznivé celosvetové hospodárske vyhliadky a očakávanú politickú stabilitu pokračovať pravdepodobne aj v roku 2018, a to prinajmenšom do všeobecných volieb. Tie budú od roku 2014, kedy došlo k vojenskému prevratu, prvé a podľa plánu by sa mali uskutočniť v roku 2018 alebo 2019.

Trinidad & Tobago: zníženie ratingu z 3/7 na 4/7

Trinidad a Tobago ako rafinérie surovej ropy ťažko zasiahli nízke ceny tejto komodity. V posledných dvoch rokoch zaznamenala krajina kvôli nižším cenám uhľovodíkov zvýšené deficity bežného účtu (tiež v roku 2017 sa očakáva schodok vo výške 9 % HDP). Tieto deficity vyvinuli značný tlak na menu a devízové rezervy. Centrálna banka Trinidad a Tobago má fixáciu na USD a v podstate od roku 2016 drží hodnotu meny na 6,75 USD. V dôsledku toho sa devízové rezervy ocitli pod tlakom a od roku 2014 klesli o viac než 20 %. V posledných dvoch rokoch si navyše firmy sťažovali na nedostatok devíz, pretože klesol objem, ktorý dala vláda k dispozícii. Vzhľadom na tieto okolnosti znížila spoločnosť Credendo krátkodobé politické riziko na stupeň 4/7.

Ukrajina: zníženie ratingu z 6/7 na 5/7

Rating krátkodobého politického rizika Ukrajiny bol zvýšený na stupeň 5 a odráža tak zlepšenie likvidity. Od februára 2015 vykazovali devízové rezervy krajiny vzostupný trend (viď graf) a teraz kryjú viac ako tri mesiace dovozu. Okrem toho krátkodobý zahraničný dlh v absolútnom a relatívnom vyjadrení klesol. V roku 2017 možno očakávať zníženie schodku bežného účtu, pretože príjmy rastú rýchlejšie, než platby a trend bude pravdepodobne pokračovať aj v roku 2018. Napriek zlepšeniu likvidity ale zostávajú riziká aj naďalej vysoké. Po vydaní štátnych dlhopisov (3 mld. USD v septembri 2017) by orgány mohli byť menej ochotné vykonávať kľúčové štrukturálne reformy, okrem iného dôchodkovú reformu, ktorá je kritickou podmienkou pre štvrté preskúmanie programu MMF, pozemkovú reformu, opatrenia na urýchlenie privatizácie a riešiť korupciu. To by mohlo viesť k ďalšiemu oneskoreniu v programe MMF a brzdiť dôveru zahraničných investorov. Hoci ťažké boje v Donbase skončili, vo východnej oblasti konflikt zostáva nevyriešený a stále dochádza k sporadickým násilnostiam.