V rámci pravidelnej revízie klasifikácie krátkodobého politického rizika zvýšilo Credendo v marci 2017 rating šiestim krajinám, znížený bol pri troch. Pozitívnu zmenu zaznamenali Guyana, Malajzia, Mikronézia, St. Lucia, Surinam a Vietnam, negatívny trend sa týka Etiópie, Maldív a Paraguaja.

Vzhľadom na to, že v aktuálnej revízii klasifikácie prevažuje zvýšenie ratingu, je trend vývoja krátkodobého politického rizika pozitívny. Je to spôsobené najmä všeobecne lepšou likviditou, postupným posilňovaním ekonomickej aktivity a cenami komodít, najmä ropy, ktoré sa v posledných mesiacoch konečne odrazili od dna. V nadchádzajúcom období zostanú ceny komodít pravdepodobne stabilné, nad priemernou úrovňou roku 2016. To by mohlo prispieť k podpore likvidity ukazovateľov krajín vyvážajúcich komodity. Nad globálnym výkonom globálnej ekonomiky však stále ako Damoklov meč visí vzrastajúce nebezpečenstvo protekcionistickej obchodnej politiky a napätie.

  • Etiópia: zníženie ratingu zo stupňa 5 na stupeň 6

Vzhľadom k rastúcim krátkodobým dlhom v súvislosti s rozvojom infraštruktúry a nedávnemu suchu, je likvidita Etiópie pod tlakom. Násilné protivládne protesty, hoci boli v októbri 2016 potlačené vyhlásením výnimočného stavu, sú dôkazom vzrastajúceho etnického napätia. Protesty, ktoré boli čiastočne namierené proti zahraničným investorom, viedli k poklesu priamych zahraničných investícií. To pre Etiópiu predstavuje problém, pretože krajina bojuje s pomerne veľkým deficitom bežného účtu a v posledných rokoch spoliehala práve na zahraničné investície. Už tak nízke devízové ​​rezervy, ktoré momentálne pokrývajú necelé dva mesiace dovozu, sú ďalej pod tlakom.

  • Malajzia: zvýšenie ratingu zo stupňa 2 na stupeň 1

V roku 2015 bol rating krátkodobého politického rizika v dôsledku kolapsu cien ropy dvakrát znížený. V priebehu minulého roka sa malajzijská ekonomika prispôsobila vonkajším šokom a došlo k postupnému zlepšeniu situácie, čo viedlo v auguste 2016 k prvému zvýšeniu ratingu. Krátkodobý dlh krajiny je teraz na nižšej úrovni, zatiaľ čo devízové ​​rezervy sa pomaly upevňujú v kontexte vzrastajúceho exportu v kľúčových oblastiach (najmä elektroniky, ropy, plynu a palmového oleja) a priamym zahraničným investíciám. Zvyšujúce sa ceny čiastočne vysvetľujú nárast exportu. Vzhľadom k ústretovému domácemu prostrediu a sľubnému globálnemu ekonomickému výhľadu, zvyšuje Credendo rating krajiny na najvyšší prvý stupeň, čím sa krajina opäť dostáva na úroveň z roku 2014.

  • Paraguaj: zníženie ratingu zo stupňa 2 na stupeň 3

Paraguaj sa od roku 2013 teší relatívnej politickej stabilite a jej devízové ​​rezervy v posledných rokoch vzrástli na pomerne vysokú úroveň pokrývajúcu ku koncu roka 2016 8,4 mesiacov dovozu. Avšak Paraguaj ako nízko nákladové výrobné centrum - "Čína Južnej Ameriky" sa zároveň dostáva do situácie, keď sa ostro zvyšuje jej krátkodobý dlh až na úroveň polovice príjmov z vývozu. Tento vývoj negatívne ovplyvňuje likviditnú pozíciu krajiny, pretože saldo bežného účtu sa pravdepodobne dostane do mierneho deficitu vzhľadom k stále nízkym cenám exportných produktov. Z týchto dôvodov Credendo znižuje rating krátkodobého politického rizika na kategóriu 3.

  • Surinam: zvýšenie ratingu zo stupňa 6 na 5

Surinam sa pomaly spamätáva z ekonomickej krízy, ktorú spustili nízke ceny ropy a zlata spolu s uzavretím významného závodu na výrobu hliníka. S tým ako sa postupne zvyšujú ceny ropy a zlata a s otvorením novej zlatej bane v októbri 2016, sa v roku 2017 očakáva rast devízových rezerv a prebytok bežného účtu. Vzhľadom k výraznému zlepšeniu likvidity preto Credendo zvyšuje rating krátkodobého politického rizika zo stupňa 6 na stupeň 5. Ekonomický výhľad však zostáva zložitý. Inflácia v nadchádzajúcich rokoch pravdepodobne bude stále vysoká (odhady z konca minulého roka hovoria o 60 %), rast HDP zrejme zostane v záporných hodnotách a zvyšuje sa riziko úverovej krízy.