Hospodárska situácia Ghany sa zlepšuje a celkový rast HDP sa v roku 2017 odhaduje na približne 6 %. To je dôsledkom značného zvýšenia produkcie ropy na pozadí rozpočtových úprav. Znižuje sa taktiež schodok bežného účtu a krátkodobý dlh klesá. Na základe zlepšenia týchto ukazovateľov posunula spoločnosť Credendo hodnotenia krátkodobého politického rizika Ghany o jeden stupeň, z kategórie 5/4 do kategórie 4/7.