Ugandské devízové rezervy zostávajú stabilné a kryjú okolo 4,5 mesiacov dovozu. Vzhľadom k investíciám do infraštruktúry sa v najbližších rokoch očakávajú vyššie deficity bežného účtu a väčšie dlhy. Spoločnosť Credendo však nepredpokladá, že by to ovplyvnilo likviditu.