Vonkajšia likvidita Mongolska postupne ťaží z veľkého miliardového finančného balíčka schváleného vo februári. Ten zahŕňa zahájenie programu MMF, odsúhlaseného v máji. Mongolsko navyše posilňuje produkciu a vývoz uhlia, zatiaľ čo súčasne benefituje z oživených cien komodít, najmä medi, ktorá v Mongolsku patrí medzi najvýznamnejšie vývozné produkty. Všetky tieto faktory prispievajú k zvýšeniu rastu HDP (na očakávané 2 % v roku 2017) na zlepšenie likvidity pozície krajiny. Tým sa tiež vysvetľuje aktuálna vyššia kategória politického rizika (5/7).