Takmer desať mesiacov po neočakávanej porážke prezidenta Yahya Jammeha je obnovené krytie krátkodobých transakcií. Rating krátkodobého politického rizika Gambie sa presunul z kategórie 7 do kategórie 6. Hlavným dôvodom je postupné oživenie devízových rezerv. Deficit bežného účtu však zostáva značný a dokonca sa predpokladá, že sa ešte navýši, aj keď bude pravdepodobne dofinancovaný prostredníctvom darcov a prílevom priamych zahraničných investícií. Avšak Credendo zatiaľ neobnoví krytie pre verejnoprávnych kupujúcich. Nová vláda zdedila verejné financie v zlom stave a tie sú navyše v súčasnosti pod veľkým tlakom. Vláda Gambie je podľa MMF stále v dlhovej tiesni a vzhľadom k tomu zostáva riziko pre verejných dlžníkov vysoké.