Vďaka vydaniu medzinárodných dlhopisov začali devízové rezervy Bieloruska v júni 2017 narastať (viď graf) a v auguste 2017 už kryli dva mesiace dovozu. Očakáva sa, že príjmy bežného účtu krajiny, ktoré v rokoch 2014 a 2016 klesli o viac ako 20 %, tento rok mierne vzrastú. V tejto súvislosti a s prihliadnutím na skutočnosť, že krátkodobý dlh zostáva vysoký, spoločnosť Credendo zvýšila hodnotenie krátkodobého politického rizika, a to sa tak presunulo z kategórie 7 do kategórie 6.