Rizikové faktory a výhľad

Odhady uvádzajú, že budeme v blízkej dobe svedkami veľkej výmeny vo vedení Komunistickej strany Číny (CCP). Politická kontinuita však bude zachovaná, pretože prezident Si-Ťin-pching zostáva aj v časoch, kedy čínska ekonomika spomaľuje, pevne pri moci. Proces opätovného nájdenia ekonomickej rovnováhy je pomalý a podpora ekonomického rastu v záujme zachovania sociálnej stability ďalej spôsobuje rast už tak značného domáceho dlhu. Nad krajinou neustále postihovanou veľkými odlivmi kapitálu a poklesom meny a devízových rezerv sa tak sťahujú mračná. Devízové rezervy však stále zostávajú na vysokej úrovni, čo umožňuje hodnotiť krátkodobé politické riziko stupňom 1.

 

Vonkajší tlak núti Čínu zostriť kapitálové kontroly a zvýšiť úrokové sadzby. V kontexte silného dolára, oslabeného globálneho trhu (kedy by mohlo ešte dôjsť k zhoršeniu situácie, ak Donald Trump spustí obchodnú vojnu s Čínou) a nežiaduceho domáceho vývoja (predovšetkým kvôli špirále korporátnych dlhov a zhoršujúcej sa situáciu v bankovom sektore) tento tlak v budúcnosti pretrvá. Peking musí vypracovať stratégiu zníženia dlhov väčšiny štátnych spoločností, rekapitalizovať banky a zaviesť účinnejšie opatrenia na reguláciu tieňového bankovníctva. Obe najväčšie štrukturálne riziká Číny sú predovšetkým domáce, pretože zahraničný dlh je nízky a do značnej miery sa zmierňuje úsporami domácností, nízkym vládnym dlhom a kontrolou nad najvýznamnejšími korporátnymi a bankovými hráčmi. Tieto faktory v kombinácii s politickou stabilitou vysvetľujú hodnotenie strednodobého až dlhodobého politického rizika stupňom 2.

 

O tom, že Peking si potrebu reforiem a zníženie korporátneho dlhu uvedomuje, svedčia rôzne opatrenia prijaté v minulých rokoch. Vzhľadom k obrovskému rozsahu problémov sú však tieto opatrenia nedostatočné. Existujú značné pochybnosti, že prezident Si-Ťin-pching použije svoj silný mandát na zavedenie odvážnejších reforiem, vrátane reštrukturalizácie štátnych podnikov. Čím dlhšie majú potrebné reformy meškanie, tým viac sa zvyšuje riziko a dôsledky finančnej (a ekonomickej) krízy a tým viac sa oslabuje schopnosť štátu týmto krízam odolať. Vzhľadom k tejto zložitej situácii je komerčné riziko Číny hodnotené ako najvyššie - stupňom C.

 

Skrátená verzia, kompletný článok v angličtine nájdete tu.

Fakty & Čísla

Pozitíva

 • Political stability
 • Politická stabilita
 • Čistý silný medzinárodný veriteľ
 • Vysoká miera úspor
 • Široká stredná trieda

Negatíva

 • Odpor k reformám v rámci komunistickej strany
 • Socio-ekonomocká dohoda ohrozená spomaľovaním ekonomiky
 • Enormný korporátny dlh
 • Zraniteľný bankový sektor zaťažený zlými úvermi a nedostatkom transparentnosti

Prezident a generálny tajomník Komunistickej strany Číny (CCP):

 • Si-Ťin-pching

Premiér:

 • Li Kche-čchiang

Budúce voľby na Národnom kongrese Čínskej komunistickej strany:

 • Jeseň 2017

Populácia:

 • 1371,2 miliónov

Príjem na hlavu:

 • USD 7,820

Príjmová skupina:

 • vyššia stredná

Hlavné vývozné produkty:

 • elektronické stroje a zariadenia (20,6 % príjmov bežného účtu), stroje a mechanické zariadenia (14,5 %), textil (10,4 %), factor income (8,6 %), kovy a výrobky z kovov (6,7 %), cestovný ruch (4,3 %)

Hodnotenie rizikovosti krajiny

Kontinuita uprostred politických zmien

Národný kongres Čínskej komunistickej strany (NPC), ktorý sa bude konať na jeseň budúceho roka, bude významnou udalosťou, kedy pravdepodobne dôjde k výmene väčšiny lídrov komunistickej strany. Očakáva sa, že proces bude hladký a zaistí budúcu politickú stabilitu. Prezidentský mandát Si-Ťin-pchinga bude v marci 2018 predĺžený na ďalšie tri roky. Nie je vylúčené, že v prezidentskej funkcii zostane dlhšie, až do roku 2027. To by však vyžadovalo zmenu ústavy. Zatiaľ presadzuje národnú protikorupčnú kampaň, ktorá bez rozdielu zasiahne nižších aj vysoko postavených členov strany, čo oceňuje široká čínska populácia. Ovplyvnenie privilégií členov strany však zároveň zvyšuje politický odpor, čo je možným faktorom budúcej politickej nestability.

 

Prorastová politika verzus znovunájdenie ekonomickej rovnováhy

Od roku 2011 čínsky rast konštantne spomaľuje. HDP vzrástlo v roku 2016 o 6,7 % a v strednodobom horizonte by malo postupne spadnúť na 6 %. V tomto roku preto Peking prijme potrebné opatrenia, aby rast udržal okolo 6,5 % a zaistil stabilitu. Očakáva sa, že Peking sprísni menovú politiku a obmedzením nadmerných pôžičiek, ktoré prispievajú k rastu korporátneho dlhu na znepokojujúcu úroveň, schladí prehriaty trh s nehnuteľnosťami. Tiež inflácia (aktuálne okolo 2 %) je opäť na vzostupe.

 


Odliv kapitálu vedie platobnú bilanciu do deficitu

 

Korporátny dlh dosahuje alarmujúce úrovne

Stále zvyšovanie korporátneho dlhu a zlých bankových pôžičiek mení dlho pretrvávajúci názor, že Čína bude schopná zabrániť ekonomickej a finančnej kríze. Súčasný trend čínskeho rastu je neudržateľný. Korporátny dlh je obrovský, okolo 170 % HDP, čo prevyšuje aj mieru obvyklú v rozvojových krajinách, ktoré v minulosti postihla kríza. Tempo expanzie dlhu je ešte viac znepokojujúce, jeho podiel na HDP vzrástol od roku 2009 o 75 %.

 


Vzrastajúci korporátny dlh

 

 
V porovnaní s korporátnym dlhom je verejný dlh oveľa miernejší. Vďaka priaznivej rozpočtovej situácii a nízkemu dlhu (15 % HDP), má čínska vláda manévrovací priestor pre využitie fiškálnych stimulov.
 


Priestor pre fiškálne stimuly a silnejšiu súkromnú spotrebu

 

Nízke vonkajšie finančné riziko

Čína má nízky a udržateľný externý dlh, ktorý od roku 2015 dokonca klesol zo 16,8 % HDP v roku 2014 na očakávaných 10,2 % v roku 2016. Čínske devízové rezervy sú najvyššie na svete - kryjú 16 mesiacov dovozu a 3,5 násobok krátkodobého zahraničného dlhu. Avšak rezervy prvýkrát od roku 1992 v rokoch 2015/16 poklesli o 21 %.

 


Rezervy RMB sú od roku 2015 pod tlakom

 

Kompletnú analýzu (v angličtine) nájdete tu.