Aktuálne udalosti

Po trojmesačnej kríze a hrozbe bojkotu nadchádzajúcich parlamentných volieb sa opozičná Demokratická strana a vládnuca Socialistická strana dohodli. Výsledkom bolo osobitné zasadnutie parlamentu, kde bola založená agentúra na posúdenie sudcov a odobratie právomocí tým skorumpovaným. Vytvorenie takejto agentúry je prvým krokom k nezávislému súdnictvu, čo je kľúčovou požiadavkou na členstvo v EÚ. Parlament tiež schválil zmenu kabinetu. Predseda vlády Edi Rama zo Socialistickej strany súhlasil, že poskytne sedem ministerských miest opozičnej Demokratickej strane, vrátane Ministerstva vnútra, Justície, Školstva a Financií. Opozícia bude mať kreslo aj vo volebnej komisii. Voľby budú odložené na 25. 6.

Vplyv na rizikovosť krajiny

Dohoda je zásadným krokom k príprave nadchádzajúcich parlamentných volieb. Až po voľbách sa ukáže, či bude nová vláda naďalej pokračovať v obozretnej makroekonomickej politike zavedenej súčasnou vládou. Tá v posledných rokoch vykonala pod záštitou programu MMF, ktorý skončil tento rok vo februári, rôzne štrukturálne reformy zamerané na posilnenie hospodárskeho rastu. Ten by mal v tomto roku podľa svetového ekonomického výhľadu MMF (apríl 2017) dosiahnuť úroveň 3,7 % - a napraviť veľké makroekonomické nerovnováhy. Verejný dlh medzi rokmi 2011 a 2015 rýchlo vzrástol a v roku 2015 dosiahol vrchol so 73,7 % HDP. Vďaka úsiliu úradov o kontrolu verejných financií však od roku 2016 klesá - primárne saldo bolo v roku 2016 dokonca v prebytku, čo je prvý prebytok od roku 2010. Reformy neudržateľného dôchodkového systému a nerealizovateľného odvetvia elektriny podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) výrazne pokročili, a tým sa zmenšil tlak na verejné financie. Deficit bežného účtu sa ďalej zvyšuje z 10,8 % HDP v roku 2015 na 13,7 % očakávaných v roku 2017. To je však čiastočne spôsobené importom priamych zahraničných investícií v energetickom sektore. Hrubý zahraničný dlh sa od roku 2016 síce znižuje, ale stále zostáva vysoký (v roku 2016 bol okolo 70 % HDP). Tiež krátkodobý dlh má klesajúcu tendenciu, ale napriek tomu zostáva vysoký, čo je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim krátkodobé politické riziko (aktuálne na stupni č. 3), ktoré predstavuje likviditu krajiny. Pozitívne je, že devízové rezervy kryjú viac ako 5 mesiacov exportu, sú teda na dostatočnej úrovni a sú pomerne stabilné.

Analytik: Pascaline della Faille, p.dellafaille@credendo.com