Aktuálne udalosti

12. januára rozhodla centrálna banka Azerbajdžanu (CBA) o úplne voľnom pohybe manatu a ďalšom uvoľnení menových kontrol. Už minulý rok bol manat ponechaný voľnému pohybu a od tej doby oslabil voči USD o približne 10 %. V roku 2015 dvakrát devalvoval a spadol o 100 % a vlani o ďalších 15 %. Vzhľadom k vysokému tlaku na domácu menu a podstatnému zníženiu devízových rezerv (v porovnaní s koncom roka o dve tretiny) bolo rozhodnutie o uvoľnení meny nevyhnutné. Rýchle zhoršenie likvidity si dokonca vyžiadalo aj finančný príspevok zo štátneho ropného fondu SOFAZ. Vzhľadom na to, že 4 miliardy budú tento rok ešte prevedené do CBA na zmiernenie prípadných tlakov na likviditu, očakáva sa, že SOFAZ zaznamená druhý po sebe idúci ročný deficit.   

Vplyv na rizikovosť krajiny

Pokračujúca devalvácia manatu predstavuje zvýšené riziko pre vysoko dolarizovaný azerbajdžanský bankový sektor, ktorý je zaťažený veľkými úvermi. Očakáva sa, že manat v nadchádzajúcich mesiacoch zachová klesajúci trend oproti doláru, než sa postupne stabilizuje. Azerbajdžanská ekonomika závislá na rope je tiež veľmi zasiahnutá znižujúcou sa ropnou produkciou ako štrukturálne, tak aj v dôsledku dočasného obmedzenia dohodou OPEC - a nižšími cenami ropy. Očakáva sa, že oživenie cien so sebou po prudkom poklese v roku 2016 tento rok prinesie mierne pozitívny rast HDP. Na vyrovnaný rozpočet však rast stále nestačí. Vývoj devízových rezerv, ktorý momentálne pokrýva tri mesiace dovozu, bude závisieť na neistej úrovni cien ropy a môže teda ďalej klesať. Úrokové sadzby a inflácia pravdepodobne zostanú dvojciferné. Vzhľadom na zvýšené riziko sociálnych nepokojov sa budú azerbajdžanské úrady snažiť udržať vysoké verejné výdavky a súčasne naplánovať diverzifikáciu ekonomiky. Ďalší ekonomický vývoj bude závisieť predovšetkým na úrovni cien ropy. V tejto neistej situácii by sa v nasledujúcich mesiacoch hodnotenia krátkodobého politického rizika skupinou Credendo malo stabilizovať na stupni 4 a komerčné riziko na najvyššom stupni C.

Analyst : Pascaline della Faille, p.dellafaille@credendo.com