Aktuálne udalosti

Čínske úrady posilnili zámorskú investičnú politiku. Štátne podniky a súkromné spoločnosti musia ustúpiť od investícii do neproduktívnych priemyselných odvetví, ako sú nehnuteľnosti a zábavný priemysel. Peking zároveň zakazuje investície, ktoré môžu ísť proti národnému záujmu. Spoločnosti a štátne banky sú ďalej vyzývané k uprednostňovaniu pôžičiek a investícii do projektov, ktoré súvisia s projektom One belt, one road (OBOR). Pri tejto príležitosti strana legalizovala svoju úlohu v ovplyvňovaní investičných rozhodnutí v rámci štátnych podnikov.

Vplyv na rizikovosť krajiny

Svojím rozhodnutím Peking sleduje niekoľko cieľov. Jedným z nich je znovu upevnenie moci strany v prechodnom období. Ďalším je potvrdenie, že by mali byť opustené zahraničné investície do „iracionálnych“ odvetví, pretože sú považované za skrytý únik kapitálu a zaťažujú devízové rezervy. To umožní konzistentnú zahraničnú investičnú politiku, ktorá uprednostňuje akvizície v špičkových priemyselných odvetviach a projekty súvisiace s projektom OBOR – hlavným politickým cieľom prezidenta Si Ťin-pchinga. Potom čo EÚ odmietla uznať Čínu ako trhovú ekonomiku, je cestou k dosiahnutiu tohto politického cieľa práve formalizovanie politického vplyvu strany a presadenie jej ekonomickej úlohy vo významných investičných rozhodnutiach. Vzhľadom k vysokému politickému dôrazu na projekt OBOR sa pravdepodobne zhorší podnikateľské prostredie a budú ovplyvňované zámorské investície čínskych zahraničných skupín. Z nedávneho prehlásenia Národného výboru pre rozvoj a reformu (NDRC) vyplýva, že na zahraničné skupiny (spoločne so štátnymi inštitúciami a najvýznamnejšími súkromnými čínskymi spoločnosťami) môže byť vyvíjaný politický tlak, aby investovali do projektov súvisiacich s projektom OBOR. Zatiaľ čo objem investícii rýchlo narastá, spoločnosti môžu čeliť mnohým rizikám, či už v rovine regulácie (napr. Stredná Ázia), politiky (napr. Vietnam) alebo bezpečnosti (napr. Pakistan), a ďalším rizikám, ktoré sú všeobecne spojené so ziskovosťou projektu.

Analytik: Raphaël Cecchi, r.cecchi@credendo.com