Aktuálne udalosti

Tento mesiac bol Rúhání opätovne zvolený prezidentom Iránu so ziskom 57 % hlasov, čím jednoznačne porazil Ebrahima Raisiho, ktorý v apríli prekvapivo vstúpil do volieb a o ktorom sa predpokladalo, že má podporu revolučnej gardy duchovného ajatolláha Chamenejího. Znovuzvolenie Rúháního, ktorý vyhral nielen vďaka ekonomickému úspechu, ale aj preto, že sľubuje otvorenosť voči západu a väčšiu sociálnu slobodu, zasadilo ranu konzervatívnym silám. Splniť sľuby však bude ťažké, pretože spomínané oblasti nemá úplne pod kontrolou. Umožnenie väčšej sociálnej slobody závisí na menovaných klerikoch a na súdnictve. Otvorenosť voči západu bude závisieť hlavne na tom, ako ďaleko bude USA vzhľadom na svoj cieľ izolovať Irán. Počas nedávneho výletu do Perzského zálivu americký prezident zvýšil tlak na Irán tým, že vyzval "všetky národy svedomia, aby spoločne pracovali na izolácii Iránu".

Vplyv na rizikovosť krajiny

V roku 2016 sa Irán tešil z prudkého boomu (s rastom reálneho HDP 6,6 %), ktorý bol spôsobený oživením produkcie a vývozu ropy. To viedlo k zvýšeniu verejných výdavkov a súkromných investícií. V roku 2017 sa očakáva hospodársky rast 3,3 %, a po jeho predpokladanej stabilizácii sa bude pohybovať okolo 4,5 %. Oživenie rastu bolo jedným z faktorov, ktoré viedli k volebnému víťazstvu Rúháního. Počas kampane bol však jedným z argumentov jeho protikandidáta, že bežní Iračania nepocítili toto zlepšenie v ekonomike. To je čiastočne pravda. Na jednej strane Rúháního politika výrazne znížila infláciu a viedla k navýšeniu priamych zahraničných investícií. Ale na druhej strane sa súkromná spotreba v Iráne stále znižuje a nezamestnanosť sa v roku 2016 zvýšila. Historicky pretrvávajú aj ďalšie obmedzenia rastu. Vo veľmi zlej kondícii je predovšetkým iránsky bankový sektor. Bilancie silne podfinancovaných bánk sú zaťažené vysokým podielom nesplácaných úverov. Jednou z priorít Rúháního bude preto nový bankový zákon. Očakáva sa, že nový zákon zvýši regulačné a kontrolné právomoci Iránskej centrálnej banky nad bankovým sektorom a reforma bankového sektora povedie k navýšeniu úverov a podpore rastu. Okrem slabého bankového sektora predstavuje problém tiež zlé podnikateľské prostredie. Riešenie tohto problému bude pre iránsku vládu veľmi zložitým a ťažkým procesom. Vyšší rast bude tiež potrebné na zabezpečenie dostatočného množstva pracovných miest pre odhadovaný počet pol milióna ľudí, ktorí na trh práce vstupujú každý rok a na zníženie vysokej nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá tvorí 30 %.

Ekonomický výhľad však zostáva pozitívny. Irán má v porovnaní s ostatnými vývozcami ropy pomerne rôznorodú ekonomiku, takmer žiadny vonkajší dlh a solídny prebytok bežného účtu. Rizikovosť krajiny sa tak odvíja od politického rizika. Ide predovšetkým o napäté vzťahy s USA. Prezident Trump tento mesiac obnovil zrušenie jadrových sankcií, ktoré vypršia každých 120 dní. Súčasne však znovu uložil ďalšie sankcie týkajúce sa iránskeho programu balistických rakiet. Súčasne sa tiež zvyšuje regionálne napätie, ako bolo vidieť počas nedávnej návštevy Donalda Trumpa v Saudskej Arábii, ktorý svojimi pripomienkami ďalej znižoval šance na uvoľnenie napätia medzi Saudskou Arábiou a Iránom.

Analytik: Jan-Pieter Laleman, jp.laleman@credendo.com