Aktuálne udalosti

Mexiko sa ocitlo v centre pozornosti. Medzinárodné konzorcium tú objavilo jedno z najväčších ložísk ropy za posledných niekoľko rokov - ide o viac ako miliardu barelov ropy. Odhaduje sa, že objav môže k súčasnej produkcii krajiny pridať minimálne 100 000 barelov denne, čo zodpovedá zhruba piatim percentám súčasnej mexickej produkcie. O niekoľko dní neskôr Spojené štáty oznámili, že 16. augusta začne nové rokovanie o Severoamerickej dohode o voľnom obchode (NAFTA) a americká vláda predstavila svoje priority pre nové vyjednávanie. Postoj Spojených štátov sa pritom zdá byť menej agresívny, než sľubovali minuloročné kampane prezidenta Trumpa. USA nespomenuli zavedenie obchodných kvót ani hrozby jednostranných obchodných taríf.

Vplyv na rizikovosť krajiny

Objav ropy je po sedemdesiatich rokoch od historického otvorenia energetického sektora pod štátnou kontrolou neočakávaným ziskom. Skutočné zisky sa však objavia až v dlhodobom horizonte. Od prieskumu k samotnej výrobe uplynie dlhá doba a to znamená, že tento objav nezvýši národnú výrobu pred rokom 2020. Vplyv nových rokovaní o NAFTA sa naopak prejaví o poznanie skôr. Miernejší tón Spojených štátov voči dohode NAFTA je dobrým znamením, ale nepredvídateľná povaha prezidenta Trumpa môže aj tak priniesť prekvapenie. Hoci Spojené štáty uznávajú dôležitosť voľného obchodu, stále sa sústredia na potrebu znížiť obchodnú bilanciu s Mexikom. Rozhovory navyše môže skomplikovať akýkoľvek ďalší potenciálny diplomatický spor, napríklad prípadná výstavba hraničnej steny s Mexikom. Dlhodobý proces opätovného vyjednávania predstavuje pre Mexiko neistotu, a to môže v krajine viesť k väčšej hospodárskej neistote. V dôsledku toho by spoločnosti mohli potenciálne pozastaviť svoje investície, pokiaľ nebude obchodné prostredie jasné. Treba však poznamenať, že mexické hospodárstvo v posledných mesiacoch vykazovalo veľkú odolnosť. Hoci rast HDP by mal v roku 2017 klesnúť na 1,7 %, kurz sa od januára zvýšil o viac ako 18 % a deficit bežného účtu sa v roku 2017 mierne zlepšil a dosiahol plánovanú úroveň 2,4 % HDP. Krajina si navyše udržala primerané rezervy, ktoré kryjú približne 4 mesiace dovozu.
 

Analyst: Jolyn Debuysscher, j.debuysscher@credendo.com