Aktuálne udalosti

V júni boli do 23. júna nasledujúceho roka predĺžené sankcie EÚ na Krym a Sevastopoľ a o ďalších šesť mesiacov boli predĺžené tiež sankcie proti Rusku. Spojené štáty aktualizovali zoznam osôb a spoločností, na ktoré sú uvalené sankcie. Americký senát navyše drvivou väčšinou schválil návrh zákona, ktorý v prípade prijatia posilní existujúce sankcie proti Rusku a mohol by zasiahnuť spoločnosti podporujúce projekty vývozu ruského plynu, ako je napríklad projekt plynovodu Nord Stream 2. Na ňom spolupracujú aj niektoré európske firmy. Návrh zákona uzákoňuje predchádzajúce sankcie, a to znamená, že zmiernenie alebo zrušenie sankcií bude musieť prezident konzultovať s kongresom.

Vplyv na rizikovosť krajiny

Ak návrh zákona prejde, prezident už nebude môcť sankcie obyčajným podpisom jednoducho zrušiť alebo zmierniť. Posledné udalosti ukazujú, že USA v krátkodobom horizonte pravdepodobne nezmení svoj postoj voči Rusku, a teda sa v najbližších šiestich mesiacoch neočakáva ukončenie ani európskych ani amerických sankcií. Aj preto zostáva klasifikácia skupiny Credendo stabilná ako pre krátkodobé, tak strednodobé politické riziko.

Obchodné riziko, ktoré je stále v kategórii C (na stupnici od A do C, kde C znamená najvyšší stupeň rizika), sa v poslednej dobe zlepšilo. Navyše sa po dvoch rokoch poklesu očakáva, že hospodársky rast tento rok dosiahne 1,4 %. Ceny ropy v poslednej dobe zaznamenávali klesajúci trend (viď graf), čo viedlo k oslabeniu rubľa. Vzhľadom k vysokej závislosti na príjmoch z ropy, by mohli mať trvalo nízke ceny negatívny vplyv na fiškálnu rovnováhu (rozpočet na rok 2017 bol založený na konzervatívnom predpoklade ceny 40 USD za barel), vonkajšiu rovnováhu a hospodársky rast. Nedávne protesty podčiarkujú rast domáceho napätia. Napriek tomu je stále pravdepodobné, že ak bude prezident Putin kandidovať, ľahko vyhrá prezidentské voľby plánované na marec 2018.

Analytik: Pascaline della Faille, p.dellafaille@credendo.com