Udalosti

Od septembra 2017 sa turecká líra znovu ocitla pod tlakom (viď graf) a v októbri sa uprostred diplomatického napätia s USA prepadla.

Vplyv na rizikovosť krajiny

Znehodnocovanie tureckej líry je znepokojujúce nielen preto, že prispieva k inflácii, ktorá bola v októbri podľa centrálnej banky 11,9 %. Tiež korporátny dlh je relatívne vysoký a často denominovaný v cudzej mene, čo znamená, že akákoľvek devalvácia líry zvýši náklady na jeho úhradu. Počas niekoľkých posledných rokov sa dlh podnikov výrazne zvýšil (viď graf).

Vzhľadom k tomu, že tento nárast bol financovaný prevažne domácimi bankami, mohlo by to zvýšiť tlak na bankový sektor, ktorý je vystavený zmenám dôvery zahraničných investorov. Pozícia čistých zahraničných aktív sa v období rokov 2009 až 2014 prudko zhoršila (na takmer 20 % HDP). Od tej doby sa v relatívnom vyjadrení zlepšila, ale v polovici roka 2017 stále zostávala nad úrovňou 15 % HDP, čo je vysoká úroveň. Aby bolo možné financovať rastúci deficit bežného účtu (podľa Svetového ekonomického výhľadu MMF z októbra 2017 sa očakáva, že v roku 2017 dosiahne 4,6 % HDP, zatiaľ čo v roku 2016 to bolo len 3,8 %), spolieha Turecko na krátkodobé kapitálové toky, a preto je veľmi citlivé na zmeny dôvery zahraničných investorov. Ako zdôraznila nedávna epizóda poklesu líry, znamená to, že turecká líra zostane volatilná a veľmi zraniteľná voči zmene averzie investorov k riziku. Ak sa centrálna banka s cieľom odvrátiť devalváciu líry rozhodne radšej intervenovať na devízovom trhu ako zvýšiť úrokové sadzby, mohlo by to viesť k ďalšiemu poklesu devízových rezerv. V tom prípade by sa spoločnosť Credendo priklonila k zníženiu ratingu krátkodobého politického rizika, ktoré je aktuálne v kategórii 3.

Po tohtoročnom impozantnom oživení, ktoré Turecko zaznamenalo najmä v dôsledku pre-rastových opatrení, sa ekonomický rast v roku 2018 pravdepodobne spomalí. V tomto kontexte zostáva obchodné riziko na najvyššom stupni, v kategórii C (na stupnici od A do C).

Analytik: Pascaline della Faille, p.dellafaille@credendo.com