Či už podnikáte doma alebo v zahraničí, jeden nepoistený odberateľ môže spôsobiť vašej firme veľké problémy a straty, ktoré budete musieť postupne pokryť ziskami z budúcich obchodov. Často pritom vôbec nezáleží na tom, ako dobre svojho klienta poznáte a ako spoľahlivý je váš credit management - vždy existuje riziko, že klient faktúru nezaplatí. A práve preto sme tu my. Poisťovňa Credendo, ktorá vo viac ako sto päťdesiatich krajinách sveta dokáže poistiť riziká potenciálne ohrozujúce finančné zdravie vašej spoločnosti. Credendo poskytuje individuálne riešenie, spojené s domácimi i medzinárodnými obchodnými transakciami a chráni spoločnosti pred komerčným a politickým rizikom, ktoré tieto transakcie sprevádza.

Aké riešenia ponúka Credendo na krytie rizika nezaplatenia pohľadávok zo strany vašich odberateľov?

Úverové poistenie: Jednou z možností je uzavrieť zmluvu o poistení pohľadávok. Vďaka tejto poistnej zmluve ste potom chránení pred rizikom nezaplatenia pohľadávok zo strany domácich aj zahraničných odberateľov v dôsledku ich platobnej neschopnosti alebo nevôle (komerčné riziká) alebo v dôsledku teritoriálnych rizík (politické riziká) na strane zahraničného odberateľa.

Excess of Loss: Alternatívnym riešením je nezávislejšie poistenie Excess of Loss. V tomto prípade si ako poistený zachováte plnú autonómiu, pokiaľ ide o vaše úverové rozhodnutie a pri vymáhaní pohľadávok. Vaša každodenná práca sa nezmení. Parametre zmluvy Excess of Loss si môžete sami zvoliť, čo predstavuje v porovnaní s klasickým poistením pohľadávok značnú výhodu. Tieto parametre sú: poistená čiastka (riziko presunuté na poisťovateľa), spoluúčasť (riziko nesené poisteným) a poistné. Prvé dva parametre určuje poistený, tretí poisťovňa.