Poistenie zmluvných záruk

Potrebujú sa vaši obchodní partneri uistiť, že splníte svoje záväzky? Potom budú pravdepodobne žiadať záručnú poistku, vďaka ktorej získajú istotu, že splníte svoje zmluvné záväzky riadne a včas. Ak sa tak nestane, môže sa váš obchodný partner spoľahnúť na poistné plnenie. Poistenie záruk je typicky vyžadované napríklad v stavebníctve, pri dodávkach v strojárenstve či pri medzinárodných obchodoch. Credendo vydáva veľa druhov záručných poistiek, ako sú napríklad bid bonds, performance bonds, warranty bonds, advance payment bonds, maintenance bonds a supplier bonds.

Aké sú výhody poistenia zmluvných záruk u spoločnosti Credendo?

  • Dokážeme vydať záručnú poistku rýchlo
  • Poistenie záruky má pozitívny vplyv na likviditu, nezvyšuje vašu úverovú angažovanosť v bankách a umožňuje uvoľniť priestor schválených rámcov pre využitie iných bankových produktov. Vlastné finančné prostriedky tak môžete využiť pre rozvoj svojho podnikania.

Poistenie záruk podľa osobitných právnych predpisov

Aby ste mohli vykonávať určité činnosti alebo profesie alebo aby ste dosiahli predĺženie splatnosti niektorých finančných záväzkov, vyžaduje niekedy legislatíva predloženie záruky, často v prospech štátnych inštitúcií. Táto záručná poistka zaistí splnenie vašich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. Ak nesplníte svoje povinnosti, oprávnená osoba môže uplatniť nárok na vyplatenie poistného plnenia. Typické poistenie záruk podľa osobitných právnych predpisov zahŕňa customs & excesie bonds, permit and licencie bonds, timber bonds, environmental bonds a EU regulation bonds (napr. agro-food bonds).