„Hoci podvody s falošnými odberateľmi nie sú žiadnou novinkou, stále sa vo svojej praxi s týmto problémom stretávame,“ hovorí Martin Fritz, dlhoročný riaditeľ útvaru Claims&Collection a člen predstavenstva úverovej poisťovne Credendo. Ako spoznať podozrivé objednávky a nestať sa jednou z ďalších obetí podvodníkov?
Ako vyzerá podvod, v ktorom figuruje falošná identita?
Podvodníci sa zvyčajne vydávajú za odberateľa, s ktorým firma bežne spolupracuje, pokiaľ ide o nového odberateľa, potom za firmu s dobrým renomé, alebo za veľkoobchodníka, ktorý dodáva tovar ich obchodným partnerom, a podobne. Podvodník väčšinou pracuje s e-mailovou adresou, ktorá sa veľmi podobá štandardne používanej e-mailovej adrese. Rozdiely oproti originálnym e-mailom sú pritom len veľmi malé - ide napríklad o rôzne interpunkčné znamienka alebo napríklad aj jedno písmeno. Dodávateľ si tak drobný rozdiel nevšimne, objednávku, ktorá z daného e-mailu príde, akceptuje a na jej základe pošle podvodníkovi požadovaný tovar.
 
Kedy ste sa naposledy s takýmto podvodom stretli?
S podvodmi tohto typu sa stretávame pravidelne, zhruba desaťkrát do roka. Hoci to nie je závratné číslo, o stratách, ktoré podvedená firma utrpí, sa to už žiaľ povedať nedá. Dlžné sumy sú väčšinou v jednotkách miliónov CZK. Na dva prípady sme narazili pomerne nedávno a zaujímavé bolo, že sa v oboch situáciách išlo o dodávku tovaru do Veľkej Británie. Komunikácia zo strany objednávajúceho bola veľmi prepracovaná a vyzerala úplne vierohodne.
 
Spomínali ste, že podvody sa dá len veľmi ťažko odhaliť. V akej fáze sa tie posledné dva spomínané prípady podarilo odhaliť? Prišlo sa na ne včas?
Pri posledných dvoch spomínaných prípadoch je, povedané športovou terminológiou, skóre 1:1. Prvý podvod bol bohužiaľ dokonaný. Klient nás kontaktoval až v čase, keď objednávku akceptoval, tovar dodal a v snahe upomínať zaplatenie vystavenej faktúry zistil, že išlo o podvodnú objednávku. Tovar za niekoľko miliónov odobral niekto vydávajúci sa za zavedenú a dobre hodnotenú spoločnosť, vzápätí zmizol a faktúra zostala nezaplatená. Druhý podvod sa vďaka spolupráci s našou poisťovňou podarilo odhaliť včas. Jeden z našich klientov nás totiž našťastie požiadal o preverenie poistného limitu na britskú firmu, ktorá u neho objednala tovar. Naši analytici pritom zistili, že sme v nedávnej minulosti mali na stole kauzu, kde sa za rovnakú spoločnosť vydával niekto iný. Došlo k dodávke a dodávateľ prišiel o tovar i o peniaze. Okamžite sme informovali klienta a kontaktovali spoločnosť domnelého objednávajúceho. Zistilo sa, že objednávka bola pokus o podvod, kontaktný e-mail je falošný a skutočná spoločnosť firmu nikdy nekontaktovala.
 
V prípade, keď dôjde k dodávke tovaru na základe falošnej objednávky, už ale klientovi pomôcť nedokážete?
Z pohľadu poistenia bohužiaľ nie. Ako úverová poisťovňa chránime klientov proti riziku nezaplatenia pohľadávok z titulu dodávky tovaru či služieb poistenému subjektu, odberateľovi. V prípade dodávky tovaru či služieb na základe falošnej objednávky nedôjde k dodávke poistenému odberateľovi. Odberateľom je niekto úplne iný, mnohokrát nie je možné vôbec zistiť kto. Tým pádom ide o nepoistený subjekt a takto vzniknuté pohľadávky teda nie sú poistené v rámci úverového poistenia. Klientovi môžeme pomôcť so zistením dodatočných informácií, prípadne predložením trestného oznámenia prostredníctvo s nami spolupracujúcich inkasných spoločností v zahraničí. Mnoho prípadov sa ale dá zachrániť včas, preto našim klientom radíme, aby s nami aktívne spolupracovali a v prípade podozrivých okolností nás neváhali kontaktovať so žiadosťou o preverenie odberateľa. Môžu tým pomôcť nielen sebe, ale aj ostatným firmám.
 
Čo môžu firmy samy urobiť preto, aby sa vďaka takým podvodníkom nedostali do problémov?
Okrem aktívnej spolupráce s úverovou poisťovňou našim klientom radíme, aby si objednávky od nových zákazníkov, prípadne akokoľvek podozrivé objednávky, vždy preverovali, a to najlepšie telefonicky. Ale pozor, nie na čísle, ktoré je uvedené ako kontaktné v danom e-maile, pretože potom sa dovolajú tomu, kto ich chce podviesť a ten samozrejme potvrdí, že všetko je v poriadku. Najlepšie je pozrieť sa na webové stránky objednávajúceho, kde možno nájsť skutočné kontaktné osoby. Na daných stránkach je možné porovnať e-mailové adresy s tou, z ktorej prišla objednávka alebo je možné kontaktovať osoby vo firme objednávajúceho, ktoré môžu potvrdiť, že sa jedná naozaj o autentickú objednávku.
Zároveň odporúčame preveriť si miesto dodania tovaru. V daných prípadoch podvodných objednávok to je práve podozrivé miesto dodania, ktoré môže byť jedným z varovných signálov, pretože logicky nemôže byť v priestoroch či majetku danej firmy. Často to bývajú rôzne veľkosklady, alebo parkovisko. Stáva sa, že v pôvodnej objednávke je ako adresa miesta dodania uvedená adresa skutočnej firmy, ale tesne pred dodaním dôjde zo strany objednávajúceho k zmene. V tom momente by mal dodávateľ spozornieť. Navyše radíme overovať si všetky informácie z nezávislých zdrojov - ako ponuku spolupráce, tak napríklad zmenu platobných inštrukcií. Možno to v dnešnej rýchlej dobe znie, ako veľmi zložitý a zdĺhavý proces, ale zabránenie strate tovaru v jednotkách miliónov za to stojí.
 
 

Ako rozoznať obchod, pri ktorom sa vás podvodník snaží pripraviť o tovar aj o peniaze? Pozrite sa na našich 6 rád ako sa brániť.