Ostrý prepad tureckej líry v auguste 2018 ukázal, ako zraniteľná môže byť ekonomika v prípade drastickej zmeny vo vnímaní rizika. Aký je aktuálny vývoj krátkodobého rizika v Turecku? A prečo je teraz Turecko pre podnikateľov jednou z najrizikovejších krajín Európy?

Turecká líra sa tento rok dostala pod značný tlak predovšetkým kvôli diplomatickým sporom a obavám z vplyvu prezidenta Erdogana na menovú politiku. Inflácia, čiastočne poháňaná silnou devalváciou, sa v októbri zvýšila na 25,2 %, teda na 15 ročné maximum. Dôvera spotrebiteľov a investorov sa dramaticky prepadla a v treťom štvrťroku 2018 došlo k poklesu reálneho HDP. Ak sa tento trend nezmení, môže sa predtým prehriata turecká ekonomika ľahko ocitnúť v recesii, čo je v kontraste s veľkolepým rastom reálneho HDP, ktorý Turecko dosiahlo za posledných 5 rokov.

Slabá likvidita
Devízové rezervy Turecka sa na základe údajov z konca októbra 2018 medziročne znížili takmer o 30 %. "Pre podnikateľov predstavuje kľúčové riziko prudké znehodnotenie líry. Turecké firmy, ktoré obchodujú s Európou sa dostávajú do problémov, pretože im chýbajú finančné prostriedky na platby do zahraničia," hovorí Robert Hausman, obchodný riaditeľ úverovej poisťovne Credendo v ČR. "Pri obchodovaní v Turecku hrajú dôležitú úlohu kontakty na štátnu správu a bez previazania do štátnych štruktúr je ťažké štátne zákazky získať. Ani tieto zákazky však pre turecké firmy v súčasnosti nepredstavujú istotu, že budú v prípade platieb do zahraničia schopné plniť svoje záväzky," dodáva Robert Hausman a vysvetľuje: "Nedávno sme sa stretli s problémami pri tureckej spoločnosti, ktorá mala na starosti pomerne významnú zákazku, a to vybudovanie novej bane, kam mal náš klient dodať kompletnú elektroinštaláciu. Hoci išlo o tureckú spoločnosť naviazanú na štátne štruktúry, ukázalo sa, že ani táto skutočnosť nič neznamená a platby do zahraničia predstavujú pre firmu problém." S ohľadom na vplyv prezidenta Erdogana na menovú politiku je teraz veľmi zložité predvídať ďalší vývoj.
 
Vysoké obchodné riziko
Vysoký stupeň obchodného rizika teraz robí z Turecka jednu z najrizikovejších krajín Európy. Obchodné riziko reprezentuje makroekonomické faktory, ktoré ovplyvňujú platobnú schopnosť všetkých dlžníkov v krajine. A to je teraz v Turecku hodnotené kategóriou C, čo predstavuje najvyššiu mieru rizika (na stupnici A až C).
 

Podrobnú analýzu vývoja rizík v Turecku nájdete tu.

 
 
Obrázok: Obchodné riziko v Európe ku 15.1. 2019.
Aktuálny prehľad všetkých typov rizík nájdete tu.