Celosvetová ekonomická klíma zostáva pre exportérov výzvou

Ako vyplýva zo správy, ktorú vydala spoločnosť Credendo spolu s komentárom k svojim hospodárskym výsledkom za rok 2017, celosvetová ekonomická klíma bola vlani pre vývozcov veľkou výzvou. Ako sa v minulom roku vyvíjalo krátkodobé politické riziko? A aké riziká sú práve aktuálne?

Negatívny trend krátkodobého politického rizika na pozadí pozitívnej klímy globálnej ekonomiky

Aj napriek všeobecne pozitívnemu globálnemu ekonomickému prostrediu prevažoval v hodnotení krátkodobého politického rizika negatívny trend, a to najmä v prvom štvrťroku minulého roka. Počet krajín, ktorým bol rating krátkodobého politického rizika znížený, prevyšoval krajiny, kde došlo k pozitívnemu vývoju. Situácia sa týkala najmä regiónu subsaharskej Afriky, kde sa jednalo o 14 krajín. Dôvodom boli predovšetkým problémy v zóne CFA, kde v uplynulých rokoch výrazne klesla likvidita a hospodárska situácia sa v dôsledku prepadu cien komodít ešte zhoršila. Aj napriek zložitým pomerom sa ale aj v tomto regióne objavili výnimky a tri krajiny zaznamenali pozitívny vývoj. Najvyšší počet pozitívnych zmien ratingu politického rizika zaznamenala Ázia, kde sa smerom nahor posunulo šesť krajín, zatiaľ čo dole len tri. V Latinskej Amerike sa znížil rating piatim krajinám a zvýšený bol trom, krajiny Spoločenstva nezávislých štátov zaznamenali štyri zlepšenia ratingu a jedno zhoršenie. Na Strednom východe a v Severnej Afrike sa odohralo len málo zmien - rating bol zvýšený dvom krajinám, znížený jednej.

V popredí geopolitického vývoja stál región Stredného východu. Ten poznačilo odstúpenie Spojených štátov od jadrovej dohody s Iránom a rastúce politické napätie medzi Iránom a Saudskou Arábiou, ktoré viedlo až k blokáde Kataru Saudskou Arábiou a jej spojencami.

Napätá situácia v súvislosti so Severnou Kóreou sa naopak medzitým po summite amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una zmiernila.

Aktuálna všeobecne pozitívna klíma by však mohla ohroziť rôzne ďalšie riziká - spomalenie čínskeho rastu, nestále ceny komodít, posun vnímania rizika investormi, geopolitický vývoj a najmä rastúci protekcionizmus.

Aktuálne riziká? Protekcionistická politika a nárast verejného dlhu   

S nárastom ciel na dovoz ocele a hliníka sa začínajú prejavovať dôsledky protekcionistickej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pokračujúca eskalácia by mohla viesť až k obchodnej vojne a prepadu medzinárodného obchodu. A to aj napriek tomu, že v minulom roku po prvýkrát za šesť rokov prekonal rast svetového obchodu rast svetovej ekonomiky. Ďalším významným rizikovým faktorom je prudký nárast verejného dlhu. Deje sa tak vo všetkých svetových regiónoch a najmä v subsaharskej Afrike, kde od roku 2014 dlh vzrástol z 32,2 % na približne 45 % HDP (údaje z konca roka 2017). Pozadu nezostávajú ani Stredný východ a Severná Afrika, kde dlh vzrástol z 26,6 % na 42,3 % HDP.