Pre médiá

Credendo je európska skupina úverových poisťovní, ktorá je aktívna vo všetkých segmentoch úverového poistenia a svojim klientom naprieč celým kontinentom ponúka široký sortiment produktov, kryjúci obchodné i politické riziká po celom svete: celoobratové krátkodobé úverové poistenie na pokrytie rizík v Európe i mimo nej, poistenie Single Risks, Excess of Loss a Top Up, poistenie záruk, zabezpečenie a služby štátnej belgickej úverovej poisťovne pre belgických exportérov. 

Tlačové správy

Pages

Kontakt

Nabil Jijakli
Group Deputy CEO
rue Montoyerstraat 3
1000 Brussels
Belgium
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33

Videá

Prosím aktualizujte svoj prehliadač.

Používate staršiu verziu prehliadača. Prosím aktualizujte ho, aby ste mali prístup na naše stránky, kde nájdete všetky naše riešenia vrátane hodnotenia rizikovosti krajín z celého sveta.

Aktualizovať