Skupina Credendo zverejnila svoje finančné výsledky za rok 2017. Ako oznámil Dirk Terweduwe, generálny riaditeľ skupiny, jej čistý konsolidovaný zisk sa zvýšil z 20,5 milióna EUR na 185,9 milióna EUR a hodnota poistených transakcií sa medziročne zvýšila o 6,5 %. Do skupiny Credendo patrí aj úverová poisťovňa Credendo – Short-Term EU Risks so sídlom v Prahe a pobočkami v Bratislave a Varšave.

V roku 2017 poistila skupina Credendo transakcie vo výške 85 miliárd EUR, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2016 nárast o 5 miliárd. Príjmy z poistného za rok 2017 predstavovali 342 miliónov eur. Vlastný kapitál skupiny Credendo sa zvýšil zo 177 miliónov na 2,57 miliardy EUR a skupina nevyužíva externé financovanie.

Výsledky skupiny Credendo

"Skupina Credendo ťažila v roku 2017 z niekoľkých pozitívnych trendov. Čisté loss ratio skupiny sa zlepšilo a za rok 2017 dosiahlo 25 %. Zároveň sme zaznamenali prudký nárast počtu malých a stredných podnikov medzi klientmi, ktorí si poisťujú export. Tento trend pozorujeme od roku 2015," hovorí Dirk Terweduwe, generálny riaditeľ skupiny a dodáva: "To sa v kombinácii so 4 % rastom výnosov z krátkodobého úverového poistenia prejavilo v solídnom čistom zisku." 

Tento rok na jar bol navýšený kapitál spoločnosti Credendo – Single Risk o 40 miliónov EUR. "Cieľom navýšenia kapitálu je využiť podnikateľské príležitosti vyplývajúce zo segmentu poistenia single-risk a ešte efektívnejšie reagovať na rastúci globálny dopyt po ochrane pred geopolitickými rizikami," vysvetlil Dirk Terweduwe.

Nová online platforma

Skupina Credendo investuje do nových technológií a uviedla na trh online platformu Credendo Surety Booster, ktorá klientom aj maklérom uľahčí žiadosť o poistenie záruk. Platforma bola nedávno predstavená v Nemecku a počnúc Belgickom bude postupne zavedená aj v ostatných európskych krajinách.


Výročnú správu skupiny Credendo za rok 2017 nájdete tu


Pre viac informácií kontaktujte:

Lenka Václavíková
Marketing Officer
Credendo – Short Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
M +420 702 288 872

Credendo

Credendo je európska skupina úverových poisťovní, ktorá je aktívna vo všetkých segmentoch úverového poistenia a svojim klientom naprieč celým kontinentom ponúka široký sortiment produktov, kryjúci obchodné i politické riziká po celom svete: celoobratové krátkodobé úverové poistenie na pokrytie rizík v Európe i mimo nej, poistenie Single Risks, Excess of Loss a Top Up, poistenie záruk, zabezpečenie a služby štátnej belgickej úverovej poisťovne pre belgických exportérov. V roku 2017 Credendo poistilo medzinárodné transakcie v hodnote 85 miliárd EUR a vybralo 342,4 milióna EUR na poistnom. Credendo je štvrtou najväčšou skupinou úverových poisťovní v Európe.

Súčasťou skupiny Credendo je i Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna (predtým KUPEG). Od roku 2012 má Credendo – Short-Term EU Risks pobočku na Slovensku a od januára 2015 tiež v Poľsku.

Viac informácii nájdete na www.credendo.com