Contract surety bonds

Available in the following countries: Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo.

Aby ste sa mohli zúčastniť výberového konania alebo sa pustiť do niektorých zákaziek, je často nevyhnutné, aby ste svojim obchodným partnerom dokázali, že je vaša spoločnosť finančne zdravá a dostatočne spoľahlivá. V týchto prípadoch za vás môžeme vystaviť požadovanú garanciu a v prípade, že sa vám nepodarí splniť vaše zmluvné povinnosti, vyplatíme oprávnenej osobe poistné plnenie až do výšky limitu záručnej poistky.

Výhody

 • Poistenie záruk vám otvorí dvere k novým projektom v národnom i medzinárodnom meradle
 • Je dôkazom vašej finančnej sily
 • Neodčerpáva vaše vlastné finančné zdroje a nezvyšuje úverovú angažovanosť
 • Minimálne nároky na zástavu aktív

Hlavné charakteristiky

 • Poistenie záruk môžu využiť všetky spoločnosti so sídlom v EÚ.
 • Poistenie zmluvných záruk garantuje splnenie zmluvných povinností voči oprávnenej osobe. V prípade, že poistený nesplní svoje zmluvné záväzky, oprávnená osoba môže uplatniť nárok na vyplatenie poistného plnenia do výšky limitu záručnej poistky.
 • Na základe rámcovej zmluvy poistenie záruky môže byť vystavená záručná poistka pre jednu oprávnenú osobu alebo viac záručných poistiek v prospech rôznych oprávnených osôb.
 • Platnosť záručnej poistky je maximálne 5 rokov.

Spoločnosti často čelia požiadavkám svojich obchodných partnerov na predloženie garancií. Záručná poistka vystavená treťou stranou garantuje, že poistený splní svoje zmluvné povinnosti voči oprávnenej osobe riadne a včas. Ak poistený svoje zmluvné záväzky poruší, oprávnená osoba môže uplatniť svoj nárok na poistné plnenie až do výšky limitu uvedeného v záručnej poistke.

Poistenie záruk je zvyčajne vyžadované na zabezpečenie zákaziek v stavebníctve, strojárstve, medzinárodnom obchode a pod.

Štandardne ponúkame nasledujúce typy záručných poistiek, ale sme otvorení aj diskusii o ďalších možnostiach:

 • Bid bonds
 • Advance payment bonds
 • Performance bonds
 • Retention bonds
 • Warranty bonds
 • Letters of intent (prísľuby)

Bez toho aby ste čerpali vlastné finančné zdroje, sa môžete zúčastniť viacerých projektov, rozšíriť svoje medzinárodné aktivity a dokázať svojim zákazníkom, že ste dôveryhodným a finančne stabilným partnerom.

 

Čítať ďalej

Kontaktujte nás

Spojte sa s naším najbližším odborníkom.

DOKUMENTÁCIA

Surety, Folder
Stiahnuť
General conditions
Stiahnuť

Prosím aktualizujte svoj prehliadač.

Používate staršiu verziu prehliadača. Prosím aktualizujte ho, aby ste mali prístup na naše stránky, kde nájdete všetky naše riešenia vrátane hodnotenia rizikovosti krajín z celého sveta.

Aktualizovať