Top Up

Available in the following countries: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo.

Poistenie Top Up vám umožní pokryť aj pohľadávky presahujúce limity stanovené vašou úverovou poisťovňou. Aby ste získali dodatočné krytie Top Up, ktoré doplní vaše tradičné úverové poistenie, obráťte sa na Credendo-Excess & Surety.

Výhody

  • Ochrana úverového rizika bez zasahovania do vzťahov medzi poisťovateľom a poisteným
  • Program šitý na mieru s automatickým zdvojnásobením základného úverového limitu vám prináša finančné možnosti, rozšírenie poisteného obratu, úplnú transparentnosť a menej obmedzení
  • Žiadna administratíva navyše
  • Môžete zostať pokojní aj v prípade nepredvídateľných a mimoriadnych strát
  • Pretože máte pokryté riziko, môžete navýšiť svoj predaj

Hlavné charakteristiky

  • Vhodné pre všetky spoločnosti, ktoré využívajú tradičné úverové poistenie a stretávajú sa s nedostatočným krytím kvôli obmedzenej kapacite, ktorú im môže ich poisťovňa poskytnúť, kvôli zlej bonite a/alebo nedostatočným finančným informáciám
  • Poistenie šité na mieru
  • Krytie komerčných rizík (platobná neschopnosť alebo nevôľa)
  • Automatické zdvojnásobenie pôvodného limitu
  • Rovnaké percentuálne krytie ako u vášho poisťovateľa

Úverové poistenie predstavuje krytie proti rizikám nezaplatenia pohľadávok zo strany domácich aj zahraničných odberateľov. Na základe našich dlhodobých a širokých skúseností sme schopní pokryť riziká vo viac ako 150 krajín sveta.

Naše úverové poistenie je komplexný produkt, ktorý chráni podniky pred stratami z neuhradených faktúr. Vďaka poistnej zmluve vyplatí Credendo v prípade, že zákazník nezaplatí svoju pohľadávku a ani sa ju nepodarí vymôcť, poistné plnenie. Pretože v prípade Top-Up zostáva vymáhanie pohľadávky plne vo vašich rukách, poisťovňa nijako nezasahuje do vzťahov s Vašimi zákazníkmi.

Úverové poistenie je široko uznávané bankovými inštitúciami ako nástroj, ktorý umožňuje poskytnúť potrebné financovanie. Za určitých podmienok je dokonca možné vyplatiť poistné plnenie priamo Vašej banke.

 

Čítať ďalej

Kontaktujte nás

Spojte sa s naším najbližším odborníkom.

DOKUMENTÁCIA

Top Up, Folder
Stiahnuť
Questionnaire
Stiahnuť
General Conditions
Stiahnuť

Prosím aktualizujte svoj prehliadač.

Používate staršiu verziu prehliadača. Prosím aktualizujte ho, aby ste mali prístup na naše stránky, kde nájdete všetky naše riešenia vrátane hodnotenia rizikovosti krajín z celého sveta.

Aktualizovať