XOL Partners

Available in the following countries: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo.

Naše úverové poistenie predstavuje riešenie, ktoré ochráni vaše podnikanie pred neuhradenými pohľadávkami. Kryjeme obchodné riziká v prípade insolventnosti alebo platobného zlyhania vašich odberateľov.

Výhody

 • Prístup k informáciám o bonite vašich zákazníkov
 • Plná autonómia vášho vlastného systému správy pohľadávok
 • Riešenie šité na mieru
 • Nevyžaduje žiadnu administratívu navyše
 • Môžete zostať pokojní - aj v prípade nepredvídateľných a mimoriadnych strát

Hlavné charakteristiky

 • Vhodné pre malé a stredné podniky
 • Úverové poistenie založené na informáciách poskytovaných externým Partnerom
 • Outsourcované vymáhanie nezaplatených pohľadávok schváleným Partnerom
 • Krytie komerčných rizík (platobná neschopnosť a nevôľa)
 • O parametroch zmluvy si rozhoduje poistený: buď nesie celé riziko Credendo, alebo si klient určí časť rizika, ktorú ponesie sám, výška poistného závisí na požadovanom krytí rizika

Úverové poistenie predstavuje krytie proti rizikám nezaplatenia pohľadávok zo strany domácich aj zahraničných odberateľov. Na základe našich dlhodobých a rozsiahlych skúseností sme schopní pokryť riziká vo viac ako 150 krajinách sveta.

Naše úverové poistenie je komplexný produkt, ktorý chráni podniky pred stratami z neuhradených faktúr. V prípade, že vám zákazník nezaplatí a pohľadávky sa ani nepodarí vymôcť, oplatí vám Credendo vďaka poistnej zmluve poistné plnenie. Pretože v prípade Excess of Loss zostáva vymáhanie pohľadávky plne vo vašich rukách, poisťovňa nijako nezasahuje do vzťahov s vašimi zákazníkmi.

Úverové poistenie je široko uznávané bankovými inštitúciami ako nástroj, ktorý umožňuje poskytnúť potrebné financovanie. Za určitých podmienok je dokonca možné vyplatiť poistné plnenie priamo vašej banke.

Ale to nie je všetko: môžeme poistiť aj riziká vyplývajúce z ďalších zmlúv, ako:

 • krytie výrobných nákladov
 • krytie konsignačného skladu
 • krytie výrobného rizika
 • záväzné dodávky

 

Čítať ďalej

Kontaktujte nás

Spojte sa s naším najbližším odborníkom.

DOKUMENTÁCIA

XOL Partners, Folder
Stiahnuť
Questionnaire
Stiahnuť
General Conditions
Stiahnuť

Prosím aktualizujte svoj prehliadač.

Používate staršiu verziu prehliadača. Prosím aktualizujte ho, aby ste mali prístup na naše stránky, kde nájdete všetky naše riešenia vrátane hodnotenia rizikovosti krajín z celého sveta.

Aktualizovať