Juridische disclaimer

Auteursrecht en afwijzing van aansprakelijkheid

De op deze website weergegeven informatie, materialen en opinies dienen enkel ter informatie en zijn niet bedoeld om te worden opgevat of benut ter vervanging van specifiek advies met betrekking tot concrete aangelegenheden. Credendo biedt geen enkele vorm van garantie of waarborg met betrekking tot de op de website weergegeven informatie of de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of geschiktheid ervan voor om het even welk specifiek doeleinde. Credendo noch enige andere Credendo-entiteit aanvaardt aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen, of voor vorderingen of verliezen van eender welke aard die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de informatie, de gegevens, documentatie of andere materialen op deze website. Bepaalde delen van deze website bevatten links naar externe internetsites en andere externe internetsites kunnen links bevatten naar deze website. Credendo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe internetsites.

De op deze website gepubliceerde gegevens zijn, tenzij dit anders wordt vermeld, het intellectuele eigendom van Credendo. U mag kopieën maken van gepubliceerde materialen die voor uw eigen persoonlijk gebruik van belang kunnen zijn. Reproductie voor commerciële doeleinden of andere vormen van verspreiding zijn enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van Credendo. Indien u kopieën maakt voor uzelf of anderen, moeten de inhoud van de gepubliceerde materialen en de verklaringen betreffende het auteursrecht onveranderd blijven, en moet worden verwezen naar de geldige bron. U mag de inhoud niet op misleidende of onjuiste wijze weergeven, en indien u kopieën van deze materialen aan anderen bezorgt, moeten deze worden vergezeld van een kopie van deze verklaring. Citaten zijn toegestaan op voorwaarde dat wordt verwezen naar de geldige bron. U mag naar geen enkel deel van deze website links creëren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Credendo geeft geen enkele vorm van garantie of waarborg met betrekking tot de werking, kwaliteit of functionaliteit van de website. De toegang tot deze site kan om eender welke reden onderbroken, beperkt of vertraagd zijn.


Credendo – Export Credit Agency

Delcredere | Ducroire, known as Credendo – Export Credit Agency
rue Montoyerstraat 3, 1000 Brussels, Belgium
T +32 2 788 88 00 | www.credendo.com

Credendo – Export Credit Agency is an autonomous public body with legal personality according to the provisions of the law of 31 August 1939
VAT BE 0203 286 759 RPR | RPM Brussels – IBAN BE40 0010 8026 6263 – BIC GEBABEBB

Credendo – Short-Term EU Risks

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Prague 4, Czech Republic
T +420 261 097 575 | www.credendo.com

Registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 9958
ID No.: 27245322 – IBAN CZ84 0100 0000 3521 4742 0287 – BIC KOMBCZPPXXX

Credendo – Short-Term EU Risks’s branches

Credendo – Short-Term Non-EU Risks

Short-Term Non-EU Risks
rue Montoyerstraat 3, 1000 Brussels, Belgium
T +32 (0)2 788 88 00 | www.credendo.com

Public limited liability company under Belgian law (SA | NV)
BNB | NBB No. 2385 – Branches 14 and 15
VAT BE 0867 435 663 RPR | RPM Bruxelles, Dutch-speaking division – IBAN BE34 0014 0622 7790 – BIC GEBABEBB

Credendo – Short-Term Non-EU Risks’s branches

Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance

Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance LLC
2/1 Paveletskaya Square, Moscow 115054, Russian Federation
T +7 (495) 795 2572 | www.credendo.com

OKPO 62161400 | OGRN 1097746419363
INN 7707707862 | KPP 775001001

Credendo – Single Risk

Credendo – Single Risk Insurance AG
Wohllebengasse 4, 1040 Vienna, Austria
T +43 (1) 505 28 96 0 | www.credendo.com

Credendo – Single Risk Versicherungs-AG is a Credit Insurance Company regulated by the Austrian Financial Market Authority
DVR: 0428213, Handelsgericht Wien – FN 116917m – UID: ATU 15362104
IBAN AT93 3100 0001 0066 5547 – BIC RZBAATWW

Legal Notice and Complaint Management

Credendo – Excess & Surety

Credendo – Excess & Surety
18 avenue Roger Vandendriessche, 1150 Brussels, Belgium
T +32 (0)2 774 42 40 | www.credendo.com

Public limited liability company under Belgian law (SA | NV)
BNB | NBB No. 2364 – Branches 14, 15 and 16
VAT BE 0864 602 471 RPR | RPM Brussels, French-speaking division – IBAN BE58 3101 8021 5679 – BIC BBRUBEBB

Credendo – Excess & Surety’s branches

 

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update