Covid-19: "Europese Commissie keurt de "Credendo Bridge Guarantee” en het herverzekeringsprogramma goed". Klik hier

Wettelijke borgtochten

Available in the following countries: Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk.

In sommige gevallen vereist de lokale of (inter)nationale wetgeving dat er een borgtocht wordt gesteld als voorwaarde om een bepaalde activiteit of beroep te mogen uitoefenen of om uitstel van betaling te genieten. Wij kunnen de vereiste borgtochten uitgeven en zullen de begunstigde maximaal het overeengekomen borgbedrag betalen mocht u uw wettelijke verplichtingen niet nakomen.

Voordelen van dit product

 • De borgtocht is een bewijs van uw financiële gezondheid
 • De borgtocht biedt financiële zekerheid naar de begunstigde toe
 • Uw eigen fondsen blijven beschikbaar aangezien u ze niet hoeft te blokkeren voor de begunstigde
 • Uw kredietfaciliteiten bij de bank blijven onaangetast
 • Afbouwen van de zakelijke zekerheden die verleend werden aan de bank

Belangrijkste kenmerken

 • Wie? Voor alle ondernemingen die gevestigd zijn in de Europese Unie en die een of meer wettelijke borgtochten of garanties nodig hebben
 • Wat? Een borgstelling waaronder een of meerdere wettelijke borgtochten kunnen worden uitgegeven in het kader van de lokale of internationale wetgeving
 • De borgtocht of garantie zorgt ervoor dat u uw wettelijke verplichtingen nakomt en zal u toelaten een beroep uit te oefenen, een activiteit voort te zetten of uitstel van betaling te genieten
 • In geval van wanbetaling of insolventie kan de tegenpartij een schadevergoeding eisen ten belope van maximaal het vooraf bepaalde bedrag
 • Looptijd van de borgtochten? Tot vijf jaar

Een borgtocht of garantie kan wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld om een beroep te kunnen uitoefenen, om een vergunning te krijgen of zelfs om uitstel van betaling te genieten. De wetgeving vereist dat u in staat bent een garantie te geven, vaak ten gunste van een overheidsinstantie. Indien u uw wettelijke verplichtingen niet nakomt, kan de instantie een vordering instellen en een beroep doen op de borgtocht of garantie.

Typische wettelijke borgtochten zijn:

 • douane- en accijnsborgtochten;
 • vergunnings- en licentieborgtochten (bv. transport, havenconcessies);
 • houtborgtochten;
 • milieuborgtochten;
 • EU-reguleringsborgtochten (bv. agrovoedingsborgtochten); en
 • fiscale borgtochten.

Dankzij onze wettelijke borgtochten kunt u een beroep uitoefenen, uw bedrijfsactiviteit verder ontplooien of uitstel van betaling genieten zonder uw liquiditeit aan te tasten. Uw eigen fondsen blijven dus beschikbaar en u hoeft uw bankfaciliteiten niet aan te wenden. Daardoor kunt u middelen vrijmaken om de groei van uw onderneming te financieren.

Waarom Credendo?

 • Wij zijn flexibel en snel in het uitgeven van uw borgtochten en garanties
 • We hechten een grote waarde aan onze relaties met klanten en proberen een duurzaam partnerschap op te bouwen.
 • We hebben expertise en inzicht in de belangrijkste markten en activiteiten waar borgtochten vereist zijn.

 

Lees meer

Contacteer ons

Neem contact op met de juiste expert, vlakbij u.

DOCUMENTATIE

Surety, Folder
Download
Algemene Voorwaarden
Download

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update